28 grudnia 2003

Sukcesy warszawskiego pneumonologa

Prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie, szczególnie w zakresie medycyny, wymaga olbrzymich nakładów finansowych. W Polsce wydatki na naukę i medycynę należą do najniższych w Europie. Nic więc dziwnego, że zajmujemy odległą pozycję w rankingach osiągnięć w dziedzinie nauk medycznych. Tym bardziej cieszą naukowe sukcesy polskich lekarzy. Dla ich osiągnięcia konieczne są znacznie większe wysiłki i zdolności niż w krajach zachodnich.

Polscy pneumonolodzy, którzy przybyli do Wiednia na kongres European Respiratory Society (ERS), z wielką radością i dumą przyjęli wiadomość, że zaszczyt wygłoszenia wykładu Paula Sadoula przypadł w tym roku profesorowi Zielińskiemu. Jest to prestiżowe wyróżnienie, mające uhonorować światowej sławy naukowców europejskich. Nazwa nagrody pochodzi od nazwiska francuskiego uczonego Paula Sadoula, założyciela Europejskiego Towarzystwa Klinicznej Fizjologii Oddychania (prekursora ERS) i wieloletniego redaktora Europejskiego Biuletynu Fizjopatologii Oddychania (obecnie: European Respiratory Journal). Nagroda jest przyznawana raz na 2 lata. W dotychczasowej historii ERS zaszczytu tego dostąpiło jedynie 5 wybitnych uczonych: z Francji, Holandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Nagroda jest wyrazem uznania środowiska europejskich pneumonologów dla osiągnięć prof. Zielińskiego w dziedzinie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, krążenia płucnego oraz nieinwazyjnych metod diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego.
Prof. Jan Zieliński jest z pewnością największym w Polsce autorytetem w zakresie POChP. Jest członkiem komitetu naukowego GOLD (Gobal Initiative for Chronic Lung Disease). Napisał wiele monografii i ponad 200 prac dotyczących chorób płuc. Był redaktorem naczelnym „Pneumonologii Polskiej”. Jest członkiem rad naukowych wielu polskich i zagranicznych pism medycznych.
Mimo sukcesów na forum międzynarodowym prof. Zieliński znany jest z wielkiej skromności i równie wielkiej pracowitości. Jest laureatem cenionej nagrody Gloria Medicinae. Wychował pokolenia lekarzy, którzy, podobnie jak mistrz, z pasją poświęcają się medycynie i nauce. Dzięki jego niespożytej energii i wieloletniej pracy – POChP stała się ważnym problemem społecznym. Profesor Zieliński przykłada olbrzymią wagę do ograniczenia nałogu palenia papierosów w społeczeństwie polskim, zwłaszcza wśród lekarzy. Był propagatorem akcji Rzucaj razem z nami, dzięki której wielu lekarzy i ich pacjentów zrezygnowało z nałogu palenia. Prof. Zieliński zainicjował masowe i bezpłatne badania spirometryczne w populacji zagrożonej POChP. Jest twórcą i głównym wykonawcą Narodowego Programu Wczesnego Rozpoznawania i Profilaktyki POChP. Stworzył również ogólnopolską sieć poradni leczenia domowego tlenem, które przedłuża życie chorych z niewydolnością oddechową, poprawia jakość ich życia i zmniejsza koszty związane z opieką medyczną. Prof. Zieliński jest w Polsce pionierem w zakresie badań nad zaburzeniami oddychania w czasie snu.
Prezydent ERS John Gibson oraz tegoroczny laureat nagrody przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu ERS Severin Daum przewodniczyli sesji, w której prof. Zieliński wygłosił wykład Efekt przerywanej hipoksji na krążenie płucne: modele zwierzęce versus badania z udziałem ludzi. Wykład poprzedziła pełna uznania dla wielkich dokonań laureata laudacja prof. Dauma, który zwrócił uwagę, że wraz z prof. Koziorowskim i doc. Radwanem stworzył on cenioną w Europie warszawską szkołę fizjopatologii oddychania. Miło było to usłyszeć licznie zgromadzonym na sesji Polakom. Podczas godzinnego wykładu prof. Zieliński przedstawił swoje 30-letnie doświadczenia w dziedzinie nadciśnienia płucnego, skupiając się na wpływie hipoksji i przewlekłego leczenia tlenem na ciśnienie płucne, zaburzeniach utlenowania krwi w czasie snu oraz utlenowaniu krwi i ciśnieniu płucnym na dużych wysokościach.
W Centrum Kongresowym w Wiedniu zgotowano laureatowi owację. Prof. Zieliński udowodnił, że niekoniecznie trzeba urodzić się nad Sekwaną, Renem czy Tamizą, aby osiągać wielkie sukcesy w medycynie. W imieniu warszawskich pneumonologów gratuluję tego wielkiego wyróżnienia.

Tadeusz Maria Zielonka
Autor jest przewodniczącym Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTFP

Archiwum