16 grudnia 2003

W radomskiej delegaturze

Jubileusz dr Danuty Anańko
Kwiaty, życzenia oraz medal za wybitne zasługi dla rozwoju miasta otrzymała w 50. rocznicę pracy zawodowej dr n. med. Danuta Anańko. Uroczystość zgromadziła wielu przyjaciół i współpracowników dr Anańko – w okolicznościowym posiedzeniu radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wzięli udział koledzy jubilatki ze szpitala oraz liczne grono wychowanków. W dowód uznania za pracę na rzecz miasta i regionu prezydent Radomia przyznał Danucie Anańko Medal Bene Merenti Civitas Radomiensis.

Dr n. med. Danuta Anańko, specjalista chorób wewnętrznych – dyplom lekarza uzyskała w 1953 r. w Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1961 r. aż do emerytury w 1992 r. była ordynatorem I Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Radomiu (przekształconego w Wojewódzki Szpital Zespolony, a następnie w Radomski Szpital Specjalistyczny). W latach 1976 – 1993 Danuta Anańko była specjalistą wojewódzkim w zakresie chorób wewnętrznych dla województwa radomskiego. Jako ordynator i specjalista wojewódzki przygotowała do I i II stopnia z chorób wewnętrznych 103 lekarzy. W kierowanym przez siebie oddziale zorganizowała ośrodek intensywnej opieki kardiologicznej, pracownię echokardiografii, rehabilitacji kardiologicznej i badań czynnościowych serca. Podobne ośrodki zorganizowała także w 11 oddziałach wewnętrznych na terenie całego województwa radomskiego. Wyróżniona wieloma odznaczeniami i medalami. Opublikowała 15 prac w czasopismach medycznych. Aktywnie działa w licznych towarzystwach lekarskich, Fundacji Otwartych Serc i Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich. Obecnie jest członkiem Komisji Etyki Lekarskiej Radomskiej Delegatury OIL oraz członkiem tejże komisji w OIL w Warszawie.

Będą doradzać w Sejmie
Pięcioro radomskich lekarzy znajdzie się w gronie doradców Sejmowej Komisji Zdrowia. Z inicjatywą włączenia się przedstawicieli radomskiego środowiska medycznego w prace komisji wystąpiła poseł ziemi radomskiej dr Ewa Kopacz. Według posłanki lekarze powinni mieć możliwość udziału w tworzeniu przepisów regulujących funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. Podobnego zdania jest z-ca dyr. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu dr Lucyna Wiśniewska. – „Lekarze z poszczególnych regionów kraju mają wiele ciekawych doświadczeń i obserwacji, które warto wykorzystać przy tworzeniu prawa. Nie chcemy być zaskakiwani nowymi przepisami” – podkreśla dr Wiśniewska.
W pracach Komisji Zdrowia wezmą udział: Wiesław Matuszewski, Anna Roguś-Korczyńska, Danuta Sekuła, Lucyna Wiśniewska i Krystyna Wręczyńska.

Angiograf w RSS
Po kilku latach starań Radomski Szpital Specjalistyczny otrzymał angiograf. Pieniądze na zakup sprzętu (ponad 3 i pół mln zł) przeznaczył samorząd miasta.
Jak poinformował z-ca kierownika Oddziału Kardiologii RSS dr Tadeusz Kalbarczyk, aparat pozwoli na wykonywanie w radomskiej placówce kompleksowych badań kardiologicznych, neurologicznych i z zakresu chirurgii naczyń. – „Leczenie inwazyjne jest o wiele bardziej skuteczne od leczenia farmakologicznego i bez możliwości samodzielnego wykonywania zabiegów koronografii i angioplastyki trudno mówić o właściwym leczeniu chorób układu krążenia. Aparat do badań diagnostycznych naczyń wieńcowych i naczyń obwodowych jest również niezbędny do utrzymania dobrego poziomu świadczeń medycznych w naszym szpitalu” – podkreśla T. Kalbarczyk.
Przy obsłudze angiografu będzie pracować 4 lekarzy. Aparat znajdzie się w wyposażeniu Zakładu Radiologii w Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Inwazyjnej. Angiograf zostanie uruchomiony w grudniu 2003 r. po zakończeniu adaptacji pomieszczeń.
Podobny sprzęt znajduje się już w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie w Radomiu. Według T. Kalbarczyka zakup angiografu do RSS umożliwi prowadzenie przez oba szpitale całodobowego dyżuru hemodynamicznego.

Kolumnę redaguje Mirosław Wąsik

Archiwum