10 stycznia 2004

Oferty w konkursie na świadczenia medyczne w 2004 r.

Na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na Mazowszu w 2004 r. wpłynęły 702 oferty, w tym 196 z publicznych ZOZ-ów, 440 z niepublicznych, 50 z indywidualnych praktyk lekarskich, 9 z indywidualnych praktyk pielęgniarskich i 7 z grupowych.
W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zgłosiło się 549 zakładów, w tym 176 publicznych, 305 niepublicznych i 67 indywidualnych praktyk lekarskich. Ponadto oferty złożyły: 123 szpitale (92 publiczne i 29 niepublicznych), 822 zakłady stomatologiczne (122 ZOZ-y publiczne, 266 – niepublicznych , 430 – indywidualne praktyki lekarskie i 4 – grupowe). Ponadto NFZ będzie kontraktował świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej -246 ofert, opieki długoterminowej – 172 oferty, ratownictwa i transportu medycznego – 52 oferty. Do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wpłynęło ogółem 2870 ofert. (mkr)

Archiwum