20 stycznia 2004

Rada Funduszu o kontraktach

Rada Społeczna Mazowieckiego Oddziału NFZ jest zaniepokojona trybem kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2004 r.
Zarówno przedłużające się terminy przyjmowania ofert, niedopracowane i niejasne zasady kontraktowania świadczeń, jak i pominięcie szeroko rozumianej profilaktyki i promocji zdrowia budzą szczególny niepokój Rady. Ponadto niewydzielenie medycyny szkolnej jako odrębnego świadczenia może doprowadzić do zupełnej likwidacji opieki medycznej w szkołach.
Stale pogarszająca się sytuacja ekonomiczna placówek służby zdrowia na terenie Mazowsza i brak możliwości tworzenia przez nie planów finansowych może – zdaniem Rady – spowodować załamanie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a zatem i utratę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa.

(mkr)

Archiwum