19 lutego 2004

Bal lekarzy i farmaceutów

Polskie Towarzystwo Lekarskie już od 25 lat organizuje, w salach recepcyjnych hotelu FORUM-NOVOTEL, doroczny bal lekarzy i farmaceutów. Rok 2004 jest rokiem szczególnym – 21 lutego br. odbędzie się jubileuszowy, 25. bal.

Impreza ta jest zawsze starannie przygotowywana, zarówno od strony kulinarnej, jak i rozrywkowej, i z reguły – jako bardzo miłe wspomnienie – na długo pozostaje w pamięci uczestników.
Na balu od lat występują znakomici artyści. Grają dwa zespoły – z takimi muzykami, jak: Wojciech Karolak, Tomasz Szukalski, Andrzej Jagodziński i inni. Zapewne dlatego bal organizowany przez PTL ma od lat swoich stałych gości, przedstawicieli środowiska medycznego i farmaceutycznego, kierownictwa izb lekarskich, Ministerstwa Zdrowia, profesurę z kraju i z zagranicy, znane postacie niezwiązane bezpośrednio z medycyną i in.
Środki zebrane w czasie balu służą wspomożeniu statutowej aktywności PTL-u, a przede wszystkim działalności naukowo-szkoleniowej wśród lekarzy. Organizatorzy starają się – na miarę pozyskanych funduszy – wspomagać Dom Lekarza Seniora, który powstał dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i działa pod jego auspicjami. Opiekują się także Domem Dziecka w Michalinie. Chcieliby nadal wspierać czasopisma medyczne wydawane pod patronatem PTL-u.
Informacji dotyczących balu lekarzy i farmaceutów udzielają: Felicja Łapkiewicz – tel. 606514108 oraz Jolanta Nowicka – tel. 603288699, 6288699, 6272988.

Felicja Łapkiewicz
sekretarz Zarządu Głównego PTL

Archiwum