8 lutego 2004

Język nasz giętki

Lekarski Poradnik Językowy

Od kwietnia 1998 r. na serwerze Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie istnieje Lekarski Poradnik Językowy (LPJ), w którym jest sporo materiałów dotyczących języka polskiego, zwłaszcza lekarskiego, ale nie tylko. Są tam działy poświęcone sposobowi pisania prac naukowych i innym zagadnieniom związanych z mówieniem i pisaniem po polsku. Serwis jest kontynuacją moich „Notatek językowych”, które w latach 70. i 80. pomieszczałem w „Polskim Tygodniku Lekarskim”.
Korespondenci mogą korzystać z doraźnej pomocy LPJ i wysyłać pytania. Najciekawsze będziemy zamieszczać w tej rubryce, a jest co, bo wszyscy mamy problemy z polszczyzną i korespondencja LPJ jest naprawdę bogata. W ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpiły zmiany w ortografii i interpunkcji, których jeszcze nie przyswojono sobie powszechnie, ale także doszło do niepokojącego spauperyzowania języka polskiego, głównie, jak się ocenia, za sprawą mediów.
Język nasz stał się bardziej niż kiedykolwiek wizytówką i przedmiotem ambicji ludzi wykształconych, którzy dbają o swój inteligencki status. Z pewnością do tej grupy należą lekarze, którzy po czterdziestu pięciu latach komunizmu odczuwają skutki działania machiny równającej wszystkich i wszystko w dół, a kulturę szczególnie. To właśnie my stanowiliśmy kiedyś trzon inteligencji polskiej, a nawet nadawaliśmy jej ton społeczny i kulturalny. Dziś staramy się nawiązywać do najlepszych kart historii humanistyki lekarskiej. Jednym z podstawowych naszych narzędzi był i pozostaje język, doskonalony i wzbogacany m.in. właśnie przez lekarzy, którzy jednocześnie byli pisarzami, malarzami, muzykami, filozofami, naukowcami, nauczycielami…
Zachęcam zatem do zaglądania na stronę http://www.bibl.amwaw.edu.pl/LPJ, a przede wszystkim do nadsyłania pytań, uwag i tekstów na tematy językowe. LPJ jest otwarty dla wszystkich i wszyscy możemy sobie nawzajem w tej dziedzinie pomagać.
e-mail: pmuldner@bibl.amwaw.edu.pl

dr n. med. Piotr Müldner-Nieckowski

Dr Piotr Müldner-Nieckowski (ur.1946 r.) – lekarz, pisarz i wydawca. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych (Polonistyka). Napisał 40 prac językoznawczych. Założył stronę internetową poświęconą frazeologii (www.frazeologia.pl). Od wielu lat prowadzi Poradnik Językowy w Internecie.
Jest również znanym poetą (m.in. tomiki poezji „Namiot ośmiu wierszy”, „Wilgoć”), prozaikiem i dramaturgiem (kilkadziesiąt słuchowisk radiowych). Współpracował z wieloma czasopismami; w latach 1983-86 był redaktorem naczelnym PZWL.
Od 1970 r., gdy skończył Akademię Medyczną w Warszawie, czynnie uprawia zawód lekarza – początkowo jako asystent w szpitalu klinicznym, potem w publicznej służbie zdrowia, a obecnie w prywatnym gabinecie lekarskim. W 1982 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Jest specjalistą chorób wewnętrznych.

Archiwum