1 lutego 2004

Nagroda im. prof. Janiny Misiewicz

Pamięć o pionierach; szacunek dla mistrzów; wspieranie młodych lekarzy; stymulowanie ambitnych osiągnięć

Lekarze narzekają na dzisiejszą rzeczywistość. Niezadowolone są wszystkie pokolenia. Mamy europejskie ambicje, ale rzadko publikujemy nasze prace w dobrych pismach naukowych o wysokim impact factor. Na zarzuty dotyczące nieprzejrzystych zasad współpracy z firmami farmaceutycznymi bronimy się argumentem, że tylko dzięki nim możemy pojechać na międzynarodowe kongresy. Z pewnością w szczególnie trudnej sytuacji jest młodzież lekarska, która często nie ma środków finansowych na wymagane samokształcenie i udział w konferencjach naukowych.
Trzeba zacząć skutecznie przeciwdziałać niepokojącym zjawiskom w polskiej medycynie. Nie można w nieskończoność oczekiwać, że ktoś za nas rozwiąże nasze problemy. Nasze środowisko już dawno powinno zrozumieć, że jest pozostawione samemu sobie i jedynie ciężką pracą i determinacją może coś ulepszyć.
Wychodząc z takiego założenia i dostrzegając tak liczne potrzeby, Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego postanowił ustanowić nagrodę dla młodego pneumonologa – za najlepszą oryginalną pracę roku w dziedzinie chorób płuc. Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy całego Mazowsza, którzy interesują się zarówno fizjologią, jak i patologią układu oddychania. Nagrodą jest wyjazd na kongres Europejskiego Towarzystwa Pneumonologicznego. Jej fundatorem jest firma GlaxoSmithKline, ale decyzję o przyznaniu nagrody podejmie Komitet Naukowy. Takie rozwiązanie jest przykładem tworzenia modelowego, przejrzystego i etycznego sponsoringu. Pragniemy tą nagrodą nie tylko wyróżnić zdolnych młodych pneumonologów, ale równocześnie stworzyć im możliwości uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu, jakim jest kongres ERS.
Bardzo zależy nam na tym, aby polscy pneumonolodzy od początku swej kariery naukowej starali się publikować w pismach o dużej renomie. Z tego względu postanowiliśmy, że na wyłonienie zwycięzcy istotny wpływ będzie miał impact factor pisma, w którym praca została opublikowana. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wysoko ustawiona poprzeczka. Ma to być wyzwanie dla młodych naukowców. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach konkurs będzie stymulował do przygotowywania rzetelnych opracowań na najwyższym poziomie, które przyjmowane będą przez najlepsze pisma na całym świecie.
Chcielibyśmy, aby konkurs nie był bezimienną rywalizacją, ale by stał się również okazją dla uczczenia pamięci wybitnego pneumonologa. Nasz wybór padł na prof. Janinę Misiewicz, która była jednym z twórców programu zwalczania gruźlicy w Polsce, jednego z największych osiągnięć polskiej medycyny po II wojnie światowej. Prof. Misiewicz zyskała nasze uznanie nie tylko ze względu na zasługi na polu naukowym, organizacyjnym i lekarskim, ale także za wspaniałą, bohaterską postawę w czasach okupacji hitlerowskiej. Była „mężem opatrznościowym” szpitala Wolskiego podczas Powstania Warszawskiego. Za pomoc lekarską udzieloną rannemu uczestnikowi zamachu na Kutscherę więziona była na Pawiaku. Pamięć o takich ludziach nie może ginąć wraz z ich odejściem.
Często podkreśla się, że jedną z wielkich wad Polaków jest brak szacunku dla najwybitniejszych rodaków i niedocenianie największych indywidualności. Bezinteresowna zawiść powoduje, że często nie potrafimy uhonorować zasłużonych postaci. Z tego względu postanowiliśmy, aby doroczną uroczystość ogłoszenia wyników konkursu uświetnił specjalny wykład osoby zaproszonej przez Komitet Naukowy konkursu. Pragniemy w ten sposób uhonorować jej wkład w rozwój polskiej pneumnologii i zaangażowanie w kształcenie młodzieży lekarskiej. Pragniemy, aby zaproszenie na ten jedyny w roku wykład stało się wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego dla najwybitniejszych pneumonologów.
Przede wszystkim jednak mamy nadzieję, że konkurs PTFP stanie się szansą dla młodych lekarzy, nagrodą za ich osiągnięcia i stymulatorem do publikacji w liczących się pismach. Nie czekajmy na gwiazdkę z nieba, ale budujmy rakiety, które poniosą nas w lepszą przyszłość.

Tadeusz Maria Zielonka – przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTFP

Archiwum