19 lutego 2004

Oferty pracy na dzień 8 stycznia 2004 r.

Zachęcamy pracodawców do składania ofert w Biurze Pośrednictwa Pracy, a Koleżanki i Kolegów – do korzystania z nich. Zachęcamy również do wypełniania „Kwestionariusza dla osób poszukujących pracy”. Kwestionariusze tworzą bazę danych, z której korzystają pracodawcy w momencie składania oferty pracy. Większa liczba zgłoszeń lekarzy umożliwi sprawniejszy przebieg procesu zatrudniania.
Koleżanki i Koledzy zainteresowani podjęciem pracy za granicą mogą nadsyłać swoje CV w języku angielskim.

Andrzej Morliński
przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy

Biuro Pośrednictwa Pracy: tel. 822 18 84, wew. 4; tel./fax: 822 36 86; e-mail: praca68@oil.org.pl

Archiwum