6 lutego 2004

Spotkanie absolwentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego z 1949 roku

2 grudnia 2003 roku w Klubie Lekarza w Warszawie odbyło się przedwigilijne spotkanie absolwentów WL UW z 1949 r. Uczestniczyło w nim 46 osób: z Warszawy, Opola, Olsztyna.

Powitał nas dyrektor Klubu Lekarza, dr med. Andrzej Trzaskowski. Podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie wyrazy życzliwości. Potem zasiedliśmy przy pięknie przygotowanym stole, spożywając smaczne potrawy wigilijne.
Rozmawialiśmy o naszej przeszłości i teraźniejszości. Słuchaliśmy życzeń od tych, którzy nie mogli przybyć. Oglądaliśmy slajdy z dawnych lat i pisma Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Pozowaliśmy do zdjęć, złożyliśmy też życzenia imieninowe kilku obecnym Barbarom.
Trudno się było rozstawać. Takie spotkania są oczekiwane przez znaczną grupę absolwentów.
Nasz rocznik, pierwszy powojenny, bywa pomijany w historii medycyny warszawskiej. Dlatego staramy się uzupełniać tę historię. Zwracam się do absolwentów Wydziału Lekarskiego UW z 1949 roku z prośbą o dostarczenie fotografii (z czasów studenckich) do albumu oraz życiorysów wraz z informacją, kiedy i w jakich okolicznościach zaczynali studia w Warszawie.
Dziękuję wszystkim, którzy już je dostarczyli.

Natalia Pietruczuk-Mąkowska, była starościna roku, tel. 646 56 50

Archiwum