27 lutego 2004

Spotkanie opłatkowe

17 stycznia br. na spotkaniu opłatkowym Prymas Polski kardynał Józef Glemp przyjął przedstawicieli środowisk medycznych.

Składając w imieniu lekarzy OIL w Warszawie życzenia Księdzu Prymasowi przewodniczący ORL Andrzej Włodarczyk powiedział m.in.:
Wraz z Nowym Rokiem zwracam się do Waszej Eminencji z prośbą o przyjęcie naszych najlepszych życzeń – zdrowia, pomyślności, nadziei i siły do udzielania, tak potrzebnego nam wszystkim, duchowego wsparcia.
Ponieważ rozpoczynający się rok będzie kolejnym rokiem zmagania się z chaosem w ochronie zdrowia, jeszcze głębszego znaczenia nabierają dla nas słowa Ojca Świętego „Towarzyszyć, wzmacniać, leczyć ból ludzki – jest zadaniem, które na mocy swej szlachetności, użyteczności i swego ideału jest bardzo bliskie powołaniu kapłańskiemu”

eg

Archiwum