27 lutego 2004

Staże w szpitalach w Paryżu

W roku bieżącym można odbyć staż kliniczny w Paryżu oraz uzyskać stypendium przyznawane przez Stowarzyszenie Le Pont Neuf – jego prezesem jest pani Jacques Chirac. Oferta jest przeznaczona:

  1. dla studentów V i VI roku medycyny oraz młodych lekarzy po dyplomie; 6-tygodniowe stypendium – we wrześniu i październiku 2004 r.
  2. dla lekarzy specjalistów, do 35. roku życia, z dyplomem lekarskim lub doktoratem, których projekt medyczny zrealizowany w czasie stażu w Paryżu może być wykorzystany po powrocie do Polski w publicznej służbie zdrowia; 4-miesięczny staż w Paryżu – od października 2004 r. do stycznia 2005 r.

Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania. Konieczna znajomość języka francuskiego. Należy wypełnić formularz i przesłać go do Francji do 15.03.2004 r.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny – J. Niżnikowska-Marks – tel. 663-65-35 (wieczorem po godz. 20.00) .

Janina Niżnikowska-Marks
wiceprzewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą OIL

Archiwum