12 lutego 2004

Sympozjum „Możliwości medycyny naturalnej”

Instytut Położnictwa i Ginekologii „HYPPOCRATES”, dr Jan Eugeniusz Malinowski, i Towarzystwo Lekarzy Polskich organizują II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Możliwości medycyny naturalnej”. Pisemne zgłoszenia wykładów i wystawców (wpłaty na rzecz AM w Warszawie) przyjmuje Jan Eugeniusz Malinowski (ul. ks. J. Popiełuszki 17, m. 149, 01-595 Warszawa, lub: instytut@hyppocrates.pkt.pl) – do dnia 15 marca 2004 roku. Informacji udzielają Marian Lech Malinowski i Barbara Łączyńska – tel. 22 669-84-18.

Archiwum