11 lutego 2004

W skrócie

Jolanta Kwaśniewska po raz drugi wygrała ranking „Pulsu Medycyny” na stu najbardziej wpływowych ludzi w polskiej ochronie zdrowia w 2003 r. Na drugim miejscu znalazł się Marek Balicki, na trzecim – Jerzy Hausner.

***

W województwie mazowieckim, podobnie jak w całym kraju, między NFZ a świadczeniodawcami nie zostały jeszcze zawarte umowy na opiekę zdrowotną w roku bieżącym. ZOZ-y świadczą usługi na podstawie porozumień podpisanych na przełomie roku 2003/2004, w których NFZ zobowiązał się zapłacić za usługi wykonane do czasu podpisania kontraktów. Umowy są przygotowane, ale przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie potrafią podać daty zakończenia procedury. (informacja z 15 stycznia br.)

***

Senat przyjął poprawkę do ustawy budżetowej i zmniejszył dotację na PKP z 550 do 192 mln zł. Zaproponował, by 100 mln zł z wygospodarowanej sumy przeznaczyć na służbę zdrowia. Odrzucenie tej poprawki przez Sejm będzie bardzo trudne, ponieważ konieczna byłaby bezwzględna większość przy jej głosowaniu.

***

11 stycznia br. po raz dwunasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ulicznych zbiórkach w całym kraju wzięło udział ponad 100 tys. wolontariuszy. Zbiórce towarzyszyły koncerty i zabawy na świeżym powietrzu oraz licytacja w Internecie. Jak co roku zbierano pieniądze na sprzęt medyczny do leczenia niemowląt i małych dzieci. Według pierwszych szacunków zebrano ponad 23 mln zł.

***

14 stycznia br., podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia minister zdrowia Leszek Sikorski potwierdził, że będzie się starał wprowadzić korekty w budżecie swego resortu i NFZ, aby zrealizować porozumienie z lekarzami rodzinnymi, zawarte 6 stycznia w Poznaniu. Prezes NFZ Krzysztof Panas poinformował, że nocna pomoc lekarska jest realizowana w 10 województwach na warunkach wynegocjowanych w kontraktach, a w pozostałych województwach, gdzie trwają rokowania lekarzy z Funduszem, pomoc taką zapewnia pogotowie ratunkowe.

***

Skład powołanego przez ministra zdrowia Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia: przewodniczący zespołu – prof. Cezary Włodarczyk (prawnik i ekonomista), prof. Stanisława Golinowska (ekonomistka), prof. Jacek Hołówka (filozof i etyk), prof. Hubert Izdebski (prawnik), dr Krzysztof Kuszewski (lekarz, ekspert w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, doradca prezydenta), Elżbieta Lubińska (ekonomistka), dr Grzegorz Luboiński (onkolog), prof. Jan Sobiech (ekonomista), prof. Jerzy Szaflik (okulista), dr Katarzyna Tymowska (ekonomistka), prof. Mirosław Wysocki (epidemiolog), prof. Janusz Zaleski (matematyk, szef Rady NFZ).
X
W 36-osobowym zespole ekspertów prof. Zbigniewa Religi są m.in.: Konstanty Radziwiłł, Maciej Piróg, Jarosław Pinkas i Tomasz Berdyga, Andrzej Koronkiewicz, Andrzej Wojtyła, Marian Miśkiewicz, Maria Ochman, Krzysztof Kuszewski, Józef Stępień, Konrad Pszczołowski, Tadeusz Trędota.

***

Sytuacja Narodowego Funduszu Zdrowia i strategia zarządzania firmą w najbliższych miesiącach – to główne tematy poruszone podczas spotkania prezesa Krzysztofa Panasa z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy NFZ, które odbyło się 12 stycznia br. Prezes Panas poinformował związki, że zaprzestano prac nad restrukturyzacją centrali NFZ. Dodał, że kontynuowane będą jedynie prace zmierzające do oddzielenia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego od centrali. Kroki te związane są z niedawnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym NFZ – informuje Zespół Rzecznika Prasowego NFZ.

Archiwum