1 marca 2004

Nowa pracownia w Szpitalu Bielańskim

Szpital Bielański ma pracownię, wyposażoną w najnowszej generacji aparat do badań elektrofizjologicznych. Służy on do wykonywania wysoko specjalistycznych badań elektromiograficznych i elektroneurograficznnych, stosowanych w diagnostyce chorób obwodowego układu nerwowego, złącza nerwowo-mięśniowego i mięśni, oraz do mierzenia wzrokowych, słuchowych i somatosensorycznych potencjałów wywoławczych, niezbędnych przy badaniu funkcji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Jest to pierwszy, dotychczas jedyny aparat tak wysokiej klasy w Warszawie. W Polsce są jeszcze tylko trzy podobne – w AM w Lublinie, AM we Wrocławiu oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Radomiu.
Pracownia dysponuje także nowym, przenośnym aparatem EEG, umożliwiającym całodobowy zapis elektroencefalograficzny (w standardowym badaniu EEG przewidziany jest zapis co najwyżej półgodzinny). Nowy aparat, służący do badania zaburzeń świadomości, wykorzystywany jest przede wszystkim w diagnostyce padaczki.
Dodatkową zaletą obu urządzeń jest to, że mogą być używane do badań śródoperacyjnych, co poprawia końcowe wyniki leczenia.
Uruchomienie Pracowni Elektrofizjologii nie byłoby możliwe bez zatrudnienia specjalistów mających licencję na przeprowadzanie badań elektrofizjologicznych (pięciu lekarzy i technika).
Nowe aparaty, łącznie z oprogramowaniem, kosztowały 270 tys. zł. Ich zakup sfinansował Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz AM w Warszawie. W oddziałach Szpitala Bielańskiego pracują kliniki tych ośrodków – prowadzące badania naukowe, zajęcia dydaktyczne dla studentów i szkolenia lekarzy.
Posiadanie nowoczesnej aparatury umożliwia klinikom ubieganie się o granty z KBN i UE. Duże znaczenie ma również fakt, że nowa pracownia gwarantuje podniesienie jakości kształcenia studentów warszawskiej AM oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, szkolonych w Szpitalu Bielańskim.
Dzięki wysokim kwalifikacjom zatrudnionych tu specjalistów oraz nowoczesnej aparaturze medycznej następuje na Bielanach znaczący rozwój diagnostyki i leczenia schorzeń neurologicznych.

mkr

Archiwum