15 marca 2004

O przyszłości szpitali klinicznych: rektorzy, wicepremier, minister

Projekt ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej budzi wiele kontrowersji. Konferencja Rektorów Akademii Medycznych przeciwko ustawie jako takiej się nie wypowiada, ale domaga się, by szpitale kliniczne były z niej wyłączone.

Na spotkaniu, pod koniec stycznia br., z wicepremierem Jerzym Hausnerem i ministrem zdrowia Leszkiem Sikorskim rektorzy przekonywali, że ustawa doprowadzi do upadłości szpitali klinicznych. Podkreślali trojaką funkcję ich jednostek, które nie tylko leczą, ale także szkolą i wprowadzają nowe technologie medyczne. Przewodniczący Konferencji, rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. Maciej Latalski, przekonywał ministrów, że szpitale kliniczne, ze względu na ich specjalne zadania, powinny być traktowane w szczególny sposób. „Ten sposób widzę w wyłączeniu szpitali klinicznych z tej ustawy” – powiedział prof. Latalski. Rektor warszawskiej Akademii Medycznej prof. Janusz Piekarczyk dodał argument o wyższych kosztach ponoszonych przez szpitale kliniczne; w związku z tym podkreślał bezzasadność traktowania tych szpitali na równi z samorządowymi. Według rektorów, szpitale kliniczne nie skorzystają z nielicznych – ich zdaniem – dobrodziejstw ustawy – np. umorzenia bądź rozłożenia na raty zobowiązań publicznoprawnych (np. składek na PFRON), bowiem ich długi są w przeważającej większości zobowiązaniami cywilnoprawnymi.

„Nie jest intencją rządu, by szpitale kliniczne upadały – podkreślił wicepremier Hausner – Mechanizm restrukturyzacji ma spowodować, że jeżeli zadłużenie wystąpi, to nie będzie ono bezkarne. Ta ustawa jest pierwszym krokiem w kierunku uporządkowania sytuacji służby zdrowia”.

Wicepremier Hausner zaznaczał, że ukształtowany w przeszłości model powiązania akademii medycznej i szpitala musi ulec zmianie, bo ograniczone zostało finansowanie szpitali z budżetu, zmienił się też system finansowania świadczeń medycznych. „W tej sytuacji każdy rodzaj działalności szpitali musi mieć odrębny system finansowania” – mówił wicepremier.

Minister Sikorski odniósł się do niektórych argumentów rektorów. Nie zgodził się z nimi, że restrukturyzacja w szpitalach klinicznych została już przeprowadzona do końca. Podkreślił, że w szpitalach klinicznych nadal nie liczy się osobno kosztów dydaktyki, nauki i leczenia; nie ma też właściwego nadzoru nad ich pracą ani prawidłowego współdziałania między szpitalami.

Jerzy Hausner nie wykluczył jednak rozważenia wyłączenia z ustawy szpitali klinicznych. Tylko co w zamian? – spytał. Dlatego też na następnym spotkaniu, w marcu, rektorzy mają przedstawić swoje propozycje.

jw

Archiwum