18 marca 2004

W radomskiej delegaturze


Umorzone śledztwo
Nie popełniono przestępstwa w wykorzystaniu dotacji dla ZOZ w Przysusze – zdecydowała miejscowa prokuratura i umorzyła śledztwo w tej sprawie.

Śledztwo dotyczyło pieniędzy przyznanych w 2000 r. szpitalowi w Przysusze przez Krajowy Komitet Sterujący na restrukturyzację placówki, w tym m.in. na połączenie oddziałów szpitala. Tymczasem zamiast restrukturyzacji, która miała poprawić dostępność usług medycznych, ówczesne władze zdecydowały o zakupie m.in. respiratora, pompy infuzyjnej oraz zleciły (za 85 tys. zł) opracowanie projektu rozbudowy szpitala. Pieniądze miały być wykorzystane do końca 2000 r. – w przeciwnym wypadku należało je zwrócić. Według ustaleń prokuratury, wojewoda mazowiecki w 2002 r. wydał decyzję nakazującą zwrot dotacji z odsetkami, twierdząc, że pieniądze wykorzystano po wyznaczonym terminie i na dodatek niezgodnie z przepisami. Od niekorzystnej dla przysuskiego samorządu decyzji odwołali się do Ministerstwa Finansów zarówno ówczesny starosta, jak i dyrektor szpitala. Sprawa trafiła również do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednak NSA nakazał szpitalowi zwrot 330 tys. zł dotacji i blisko 200 tys. zł odsetek. Wówczas na wniosek nowego dyrektora szpitala, dr. Bogdana Zajączkowskiego, wyjaśnieniem sposobu wykorzystania dotacji zajęła się prokuratura.
Po trwającym kilka miesięcy postępowaniu śledztwo w tej sprawie zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Wyjaśniając treść postanowienia, szef Prokuratury Rejonowej w Przysusze, prokurator Robert Czerwiński, poinformował, że brak jest podstaw do postawienia konkretnym osobom zarzutów działania na szkodę interesu publicznego. W uzasadnieniu podkreślono, że pieniądze zostały przeznaczone na sprzęt ratujący życie, a dotacja trafiła do szpitala dopiero 27 grudnia 2000 r., czyli 4 dni przed upływem terminu jej wykorzystania.
Uwolnienie poprzednich władz od odpowiedzialności karnej nie zwalnia samorządu powiatowego od obowiązku zwrotu całej kwoty dotacji wraz z odsetkami.

Nowoczesny sprzęt w RSS
Ponad 3 i pół mln zł kosztował angiograf, który trafił do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Pieniądze na zakup aparatu przeznaczył samorząd miasta.
Jak poinformował z-ca kierownika Oddziału Kardiologii RSS, dr Tadeusz Kalbarczyk, sprzęt udało się kupić po kilku latach starań. „Tego typu aparat jest niezbędny do zapewnienia dobrego poziomu świadczeń medycznych w naszym szpitalu. Bez możliwości samodzielnego wykonywania zabiegów koronografii i angioplastyki trudno mówić o właściwym leczeniu chorób układu krążenia. Dzięki angiografowi możemy zapobiegać zawałom serca oraz leczyć zawały poprzez otwieranie zamkniętych naczyń wieńcowych w ostrym stanie” – podkreśla dr T. Kalbarczyk.
Angiograf trafił do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Będą na nim pracować zarówno lekarze kardiolodzy, jak i radiolodzy. Jak poinformował kierownik zakładu dr Maciej Michalak, aparat pozwoli na wykonywanie kompleksowych badań z zakresu kardiologii, neurologii oraz chirurgii naczyń. Specjaliści podkreślają, że leczenie inwazyjne jest o wiele bardziej skuteczne od leczenia farmakologicznego.
Przy obsłudze angiografu będzie pracować 4 lekarzy, pod kierownictwem dr. Krzysztofa Putkiewicza, wieloletniego kierownika Pracowni Hemodynamiki CSK Akademii Medycznej w Warszawie. Sprzęt został zakupiony na raty, a spłata potrwa do 2006 r.
Podobny sprzęt znajduje się już w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie w Radomiu. T. Kalbarczyk ma nadzieję, że wyposażenie dwóch radomskich szpitali w angiograf stwarza szansę na prowadzenie przez obie placówki całodobowego dyżuru hemodynamicznego.

Uroczyste uruchomienie angiografu w RSS

Spotkanie opłatkowe lekarzy

Z udziałem biskupa Stefana Siczka oraz duszpasterza służby zdrowia ks. Grzegorza Stępnia w Radomiu odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe lekarzy z regionu radomskiego.

Jak poinformował sekretarz koła Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich „Ziemi Radomskiej” dr Bogusław Gierduszewski, uczestnicy spotkania wzięli udział we Mszy św. odprawionej przez bp. S. Siczka oraz przekazali sobie życzenia noworoczne. Dr B. Gierduszewski podkreślił, że spotkanie było okazją do integracji środowiska lekarskiego. B. Gierduszewski zapowiedział również, że koło Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich „Ziemi Radomskiej” będzie dysponować lokalem w budynku przy ul. Prusa, udostępnionym przez radomską kurię. Spotkania lekarzy będą odbywać się raz w miesiącu. Osoby zainteresowane informacjami na temat spotkań i działalności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich mogą kontaktować się z dr. Bogusławem Gierduszewskim:
e-mail: bogie7@mp.pl
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich działa od 1994 r., oddział radomski zaś – od 1995 r. Wśród celów Stowarzyszenia jest pogłębianie i krzewienie zasad moralności i etyki katolickiej. Jak poinformował dr B. Gierduszewski, koło radomskie skupia obecnie ponad 50 lekarzy. Prezesem koła jest dr Jadwiga Waldek.

Kolumnę redaguje Mirosław Wąsik

Archiwum