13 marca 2004

W sprawie udziału w pracach nad nową ustawą

List do wiceprezesa NRL Zbigniewa Żaka
W związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Narodowego Funduszu Zdrowia zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy z grona członków Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej są przedstawiciele w powołanej Komisji Ministerstwa Zdrowia pracującej nad nową ustawą.
Czy znowu w pracach o kształcie nowej ustawy będą brać udział stomatolodzy wprowadzeni tylnymi drzwiami do Ministerstwa Zdrowia według tajemniczych kryteriów doboru? Może ich wcale nie będzie.
Czując się lekceważeni przez Ministerstwo Zdrowia, widzimy potrzebę nawiązania kontaktów poziomych, przy szerokim udziale samorządu lekarskiego, związków zawodowych, stowarzyszeń stomatologów, w celu wypromowania własnego stanowiska i programu służącego uporządkowaniu ochrony zdrowia jamy ustnej w Polsce.

Warszawa, 21 stycznia 2004 r.

Archiwum