3 marca 2004

X Łódzka Konferencja Kardiologiczna

II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Fundacja „Dar Serca” i Stowarzyszenie „Forum Kardiologów” zapraszają na X Łódzką Konferencję Kardiologiczną, która odbędzie się 27 marca 2004 (sobota), w godz. 9.00-16.00, w Łodzi, w Teatrze Wielkim, pl. Dąbrowskiego.
Przewodniczącą komitetu naukowego jest prof. Maria Krzemińska-Pakuła.

PROGRAM
9.00-10.30 Sesja I: 50 lat echokardiografii
– przewodnicząca: prof. Maria Krzemińska-Pakuła
Milowe kamienie echokardiografii – prof. Maria Krzemińska-Pakuła; Echokardiografia tkankowa i strain/strain rate – doc. Jarosław Drożdż; Echokardiografia kontrastowa – prof. Wiesława Tracz, dr med. Maria Olszowska; Echokardiografia trójwymiarowa – doc. Jarosław D. Kasprzak; Echokardiografia – nieinwazyjna hemodynamika – doc. Piotr Podolec

11.00-12.30 Sesja II: Ostre zespoły wieńcowe
– przewodniczący: prof. Witold Rużyłło
Standardy postępowania w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem ST – czy zawsze pierwotna angioplastyka – prof. Witold Rużyłło; Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia ST – opcje terapeutyczne – prof. Grzegorz Opolski; Wstrząs kardiogenny – doc. Janina Stępińska; Wyniki leczenia ostrych zawałów serca w woj. łódzkim – dr med. Zbigniew Bednarkiewicz, dr med. Zbigniew Peruga, dr med. Maciej Kośmider, dr med. Maciej Kuczborski

13.00-14.35 Sesja III: Postępy kardiologii klinicznej
– przewodniczący: prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach
Zatorowość płucna – diagnostyka i opcje terapeutyczne – prof. Adam Torbicki; Niewydolność serca – leczenie w oparciu o EBM – dr med. Małgorzata Kurpesa; Leczenie nadciśnienia tętniczego w świetle ostatnich wytycznych – prof. Tomasz Grodzicki; debata: Choroba niedokrwienna serca u chorych z cukrzycą – prof. Józef Drzewoski, prof. Włodzimierz Musiał, dr med. Krzysztof Filipiak

14.35-15.15 Sesja IV: Gorąca linia – informacje z ostatniej chwili
– przewodniczący: doc. Jarosław Drożdż
Ptrelegenci: Jarosław Drożdż, dr med. Krzysztof Filipiak, dr med. Michał Plewka, dr med. Michał Żebrowski, dr Tomasz Jeżewski, dr Tomasz Rudziński, dr Łukasz Figiel

Zgłoszenia: II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego, 91-347 Łódź, Kniaziewicza 1/5, tel. /fax: 42- prefiks – 6539909; 42- prefiks – 2516015; e-mail: drozdz@ptkardio.pl
http://www.lodz.ptkardio.pl/konferencja
Koszt uczestnictwa: do 28 lutego br. – 30 zł (wpłata na konto); na miejscu – 40 zł.
Nr konta: PKO BP IV Oddział Łódź, 76 10203378-12598028.

Archiwum