11 kwietnia 2004

„Puls” nagrodzony

Komisja Kwalifikacyjna Wyróżnień Międzynarodowej Kapituły i Honorowa Rada Światowej Fundacji
„Zdrowie – Rozum – Serce” przyznały miesięcznikowi „Puls” Wyróżnienie Specjalne w dziedzinie MEDIA – ZDROWIE

Kapituła uzasadniła swój wybór w następujący sposób:

Przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia jest wyrazem najwyższego uznania dla Wydawcy, Kierownictwa Redakcji, jej dziennikarzy i współpracujących z Redakcją wybitnych przedstawicieli świata medycznego (…). Promocja profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji w fachowych publikacjach, popularyzowanie wybitnych postaci – autorytetów świata medycznego i ich osiągnięć, ciekawe inicjatywy związane ze zdrowym stylem życia na łamach miesięcznika „Puls” wywierają znaczący wpływ na polepszenie stanu zdrowotnego społeczności polskiej.

Tegoroczna ceremonia wręczenia wyróżnień – w obecności wybitnych przedstawicieli parlamentu, rządu, mass mediów, medycyny, nauki, sportu, kultury oraz biznesu i finansów – odbyła się 5 marca 2004 r. w Teatrze Stanisławowskim, w Łazienkach Królewskich w Warszawie, podczas Galowego Koncertu Charytatywnego z cyklu „Ludzie i Firmy Sukcesu Dzieciom” w ramach dorocznej uroczystości „Spotkania Ludzi i Firm Sukcesu 2004”.
Uroczystość uświetniły występy artystów Warszawskiej Opery Kameralnej, pod kierownictwem dyrektora naczelnego i artystycznego Stefana Sutkowskiego.

Wyróżnienia honorowe otrzymali:

MIĘDZYNARODOWY PARLAMENTARZYSTA ROKU
wraz z odznaczeniem Honorową Platynowa Gwiazdą „InterPromu” prof. Longin Pastusiak, marszałek Senatu RP

MIĘDZYNARODOWY LIDER PROMOCJI SPORTU
wraz z odznaczeniem Honorową Złotą Gwiazdą „InterPromu” Irena Szewińska, członek MKOl, wiceprezes PKOl

Honorowe członkostwo Światowej Fundacji „Zdrowie – Rozum – Serce”:

Stefan Sutkowski, dyrektor naczelny i artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej

JE ks. bp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź, ordynariusz Diecezji Wojskowej, honorowy członek prezydium Światowej Fundacji

Wyróżnienia promocyjne:

LIDER PROMOCJI ZDROWIA W POLSCE
prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia

LIDER PROMOCJI SPORTU POLSKIEGO
Dział Sportowy Redakcji Serwisów Informacyjnych Polskiej Agencji Prasowej, pod kierownictwem Stanisława Brzóski

PLACÓWKA MEDYCZNA PRZYJAZNA PACJENTOWI
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie im. Profesora Antoniego Gębali, pod kierownictwem dyrektora dr. n. med. Jerzego Szareckiego

Sanatorium Uzdrowiskowe „Pod Tężniami”

Spółdzielnia Usług Leczniczych i Rehabilitacyjnych w Ciechocinku, pod kierownictwem prezesa Zarządu Wiktora Kolbowicza

Uzdrowisko Wysowa SA w Wysowej, pod kierownictwem prezesa zarządu mgr. Marka Maćkowiaka

Wyróżnienia specjalne (media w dziedzinie „Zdrowie”):

Redaktor Marek Maldis, Program 3 Telewizji Polskiej, Redakcja Programów Regionalnych

Redakcja miesięcznika „Puls”, pod kierownictwem redaktora naczelnego Ewy Gwiazdowicz

Redakcja „Sport dla Wszystkich”, pod kierownictwem redaktora naczelnego Jerzego M. Jakobsche.

Honorowy patronat nad uroczystością objęli:

– Marszałek Senatu RP – Longin Pastusiak
– Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia
– Barbara Błońska-Fajfrowska
– Wicepremier, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej
– Jerzy Hausner
– Minister zdrowia – Leszek Sikorski
– Minister nauki i informatyzacji – Michał Kleiber
– Minister kultury – Waldemar Dąbrowski

md, eg, Karol Czepukojč

Fundacja „Zdrowie – Rozum – Serce” szczególną troską otacza ubogich i niepełnosprawnych, którym nie ma kto pomóc w ich codziennych kłopotach.

Wspiera również rzeczowo i finansowo uznane polskie organizacje pozarządowe, m.in.: Caritas Polska, Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Polską Akcję Humanitarną, Stowarzyszenie MONAR, Polski Czerwony Krzyż. Ze środków pozyskanych od darczyńców i wypracowanych przez Fundację są przekazywane darowizny placówkom medycznym i opiekuńczym (m.in. szkoły, szpitale, kliniki, przychodnie, domy dziecka, placówki szkolno-wychowawcze itp.). Jest to sprzęt rehabilitacyjny, lekarstwa, odzież, artykuły spożywcze, szkolne, środki czystości, wyposażenie w komputery szkolnej pracowni komputerowej itp. Część środków, w miarę możliwości finansowych, Fundacja przeznacza na wsparcie chorych i biednych dzieci oraz opłaty turnusów rehabilitacyjnych. Poza inicjatywami wynikającymi z działalności statutowej podejmuje też akcje pomocy dla potrzebujących i pokrzywdzonych przez los w wyniku kataklizmu czy katastrof.

Oprócz działalności merytorycznej Fundacja prowadzi międzynarodową działalność promocyjną – od kilku lat przyznaje wybitnym osobistościom, instytucjom i organizacjom prestiżowe tytuły: Liderów Działalności Charytatywnej, Promocji Zdrowia, Sportu, Kultury, Nauki i Techniki, Lidera Promocji Polski, Lidera Dziennikarstwa, Polskiego Polityka Roku, Polskiego Parlamentarzysty Roku, Polskiego Dyplomaty Roku, Polskiej Osobowości Roku.

Fundacja „Zdrowie – Rozum – Serce” ma status organizacji non profit. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Honorowej Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.

Kierownictwo Światowej Fundacji „Zdrowie – Rozum – Serce”:

Prezydent Fundacji – Henryk Czepukojč.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji – Waldemar Dobiegała.
Prezes Oddziału Polskiego Fundacji – Wiesława Ponikiewska.
Przewodniczący Honorowej Rady Oddziału Polskiego Fundacji – Iwo Jakubowski.

Skład Prezydium Honorowej Rady:

– Przewodniczący – Iwo Jakubowski
, prezes Urzędu Dozoru Technicznego i jednocześnie przewodniczący Rady Sponsorów Fundacji.
– Wiceprzewodniczący – prof. Aleksander Sieroń, prorektor Śląskiej Akademii Medycznej i jednocześnie przewodniczący Rady Medycznej Fundacji.
– Wiceprzewodniczący – prof. Jerzy Smorawiński, senator RP, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, przewodniczący Rady Sportu i Rekreacji Fundacji.
– Wiceprzewodniczący – prof. Zbigniew Gertych, członek rzeczywisty PAN i jednocześnie przewodniczący Rady Nauki i Techniki Fundacji.
– Wiceprzewodniczący – prof. Marek Kwiatkowski, dyr. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i jednocześnie przewodniczący Rady Kultury Fundacji.
Członek PrezydiumJE biskup Sławoj Leszek Głódź – generał dywizji, biskup polowy Wojska Polskiego.
Członek Prezydium – prof. Zbigniew Religa, senator RP, dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Członek Prezydium – prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i jednocześnie przewodniczący Rady Współpracy Humanitarnej Fundacji.
Członek Prezydium – prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia.
Członek Prezydium – Wacława Wojtala, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Członek Prezydium – Karol H. Czepukojč, jednocześnie przewodniczący Rady Wolontariatu Młodzieżowego Fundacji.

Archiwum