22 kwietnia 2004

Seminaria dla menedżerów służby zdrowia

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w seminariach:

  • Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem lecznictwa szpitalnego (nr 25/04). Terminy (do wyboru): 16 kwietnia lub 14 maja 2004 r.
  • Archiwizacja dokumentacji, organizacja i funkcjonowanie archiwów w zakładach opieki zdrowotnej (nr 26/04). Terminy (do wyboru): 23 kwietnia lub 26 maja 2004 r.
  • Zamówienia publiczne po zmianach (nr 24/04). Termin: 6-7 maja 2004 r.
  • Zamówienia udzielane na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (nr 16/04). Termin: 5-6 maja 2004 r.
  • Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro udzielane zgodnie z prawem zamówień publicznych (nr 17/04). Terminy (do wyboru): 19 kwietnia lub 19 maja 2004 r.
  • Dokumentowanie czynności zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne (nr 18/04). Termin: 10-11 maja 2004 r.
  • Sporządzanie dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (nr 19/04). Terminy (do wyboru): 20 kwietnia lub 20 maja 2004 r.
  • Umowy zawierane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (nr 20/04). Termin: 12 maja 2004 r.

Istnieje możliwość zorganizowania ww. seminariów w siedzibie zleceniodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące kursów – tel./fax: (22) 850 18 08, (0) 603 583 910 lub na stronie internetowej OIL (dotyczącej szkoleń): http://www.warszawa.oil.org.pl

Seminaria organizuje Dorota Krasnowska-Żak, kierująca działem szkoleń w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

Archiwum