24 kwietnia 2004

Sprawozdanie Komisji ds. Kontaktów z NFZ i Samorządami Terytorialnymi za rok 2003

Rok 2003 od początku był zdominowany likwidacją kas chorych i przekształcaniem ich w Narodowy Fundusz Zdrowia. Komisja, uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 1719/R-IV/03 z dnia 5 września 2003 r., zmieniła swoją nazwę, która teraz brzmi: Komisja ds. Kontaktów z NFZ i Samorządami Terytorialnymi. Nie było spotkań z ustępującym Zarządem MRKCh, natomiast 23 października 2003 roku członkowie komisji, zaniepokojeni propozycjami NFZ dotyczącymi kontraktów na 2004 rok, odbyli posiedzenie – oprócz członków komisji wzięli w nim udział zaproszeni goście: dr Ewa Popek i wiceprezes Oddziału Warszawskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych Agnieszka Jankowska-Zduńczyk. Głównym tematem spotkania było ustalenie stanowiska komisji w sprawie kontraktowania usług przez NFZ na rok 2004 i przekazanie go Okręgowej Radzie Lekarskiej. W związku z tym odczytano pisma, które wpłynęły w tej sprawie do przewodniczącego komisji:

  • opinię prof. Andrzeja Góreckiego dot. świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii,
  • list wyrażający sprzeciw lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z okręgu radomskiego,
  • interpretacje prawne dotyczące wadliwości warunków ogólnych zawierania umów na świadczenia medyczne.

Komisja ustaliła stanowisko wobec warunków ogólnych i szczegółowych kontraktowania świadczeń. Tekst na ten temat był publikowany w „Pulsie” nr 11 z listopada 2003 r. (na str. 11).

Spotkanie z dr. Sławomirem Idzikowskim – dyrektorem Oddziału Mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia – odbyło się 13 stycznia 2004 r. w siedzibie oddziału przy ul. Sienkiewicza 12. Podczas tego spotkania omawiano wiele problemów dotyczących całego środowiska lekarskiego. Protokół spotkania został zamieszczony w „Pulsie” nr 3/2004.

Grażyna PACOCHA
sekretarz Komisji

Jacek KUBIAK
przewodniczący Komisji

Archiwum