15 kwietnia 2004

Stomatolodzy zintegrowani

18 lutego br. w Warszawie organizacje i stowarzyszenia zrzeszające lekarzy stomatologów, działające na podstawie
obowiązujących w Polsce przepisów prawa, przyjęły DEKLARACJĘ współpracy i wspólnego działania na rzecz zawodu lekarza stomatologa i rozwoju opieki stomatologicznej, aby „przeciwdziałać dalszej deprecjacji zawodu oraz prezentować wspólnie przyjęte ustalenia wobec władzy ustawodawczej, władz administracji rządowej i samorządowej”. Celem działania jest „dobro zawodu lekarza stomatologa, zapewnienie godności jego wykonywania oraz rozwoju opieki stomatologicznej w naszym kraju”.
W DEKLARACJI czytamy m.in.: „Domagamy się od władz RP, a w szczególności od ministra zdrowia, naszego współuczestniczenia w tworzeniu norm prawnych i strategii rozwoju opieki stomatologicznej. (…) Apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów o wspieranie wszelkich działań, jakie wspólnie będą podejmowane w interesie zawodu lekarza stomatologa. (…)
DEKLARACJA w niczym nie narusza praw i obowiązków wynikających ze statutów organizacji składających niniejszą deklarację”.
Dokument podpisali: Zbigniew Żak – wiceprezes NRL, Marek Ziętek – prezes PTS, Zbigniew Klimek – prezes SPLS, Robert Stępień – prezes SLSKCh, Ryszard Majkowski – przewodniczący OZZLS UZ, KCh i W, Artur Lech – członek Prezydium PZ.

Archiwum