5 kwietnia 2004

W radomskiej delegaturze

Lekarze emeryci

W siedzibie Delegatury OIL w Radomiu odbyło się uroczyste pożegnanie lekarzy odchodzących na emeryturę.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. lekarze: Tadeusz Chmieliński, Jerzy Molga, Alicja Wydra-Towarek, Maria Gemborys, Juliusz Kamiński, Zdzisław Struzik, Krystyna Czerwonka, Jolanta Świerczewska, Jerzy Nowakowski, Eugeniusz Perek, Joanna Dąbrowska-Jastalska oraz lekarze stomatolodzy: Ewa Kubik-Gołębiewska, Janina Cichowska, Maria Czwojda-Falkiewicz. W uroczystości wzięli również udział przewodniczący ORL Andrzej Włodarczyk, szef Delegatury Radomskiej Tadeusz Kalbarczyk oraz przewodnicząca Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów Barbara Paczwa. „Spotkanie było dobrą okazją do podsumowań oraz rozmów o planach związanych z nowym etapem w życiu. Dla lekarzy przejście na emeryturę nie oznacza przecież całkowitego zakończenia aktywności zawodowej” – podkreśliła dr Paczwa.

Umorzone śledztwo

Nie popełniono przestępstwa w wykorzystaniu dotacji dla ZOZ w Przysusze – zdecydowała miejscowa prokuratura i umorzyła śledztwo w tej sprawie.

Śledztwo dotyczyło pieniędzy przyznanych w 2000 r. szpitalowi w Przysusze przez Krajowy Komitet Sterujący na restrukturyzację placówki, w tym m.in. na połączenie oddziałów szpitala. Tymczasem zamiast restrukturyzacji, która miała poprawić dostępność usług medycznych, ówczesne władze zdecydowały o zakupie m.in. respiratora, pompy infuzyjnej oraz zleciły (za 85 tys. zł) opracowanie projektu rozbudowy szpitala. Pieniądze miały być wykorzystane do końca 2000 r. – w przeciwnym wypadku należało je zwrócić. Według ustaleń prokuratury, wojewoda mazowiecki w 2002 r. wydał decyzję nakazującą zwrot dotacji z odsetkami, twierdząc, że pieniądze wykorzystano po wyznaczonym terminie i na dodatek niezgodnie z przepisami. Od niekorzystnej dla przysuskiego samorządu decyzji odwołali się do Ministerstwa Finansów zarówno ówczesny starosta, jak i dyrektor szpitala. Sprawa trafiła również do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednak NSA nakazał szpitalowi zwrot 330 tys. zł dotacji i blisko 200 tys. zł odsetek. Wówczas na wniosek nowego dyrektora szpitala, dr. Bogdana Zajączkowskiego, wyjaśnieniem sposobu wykorzystania dotacji zajęła się prokuratura. Po trwającym kilka miesięcy postępowaniu śledztwo w tej sprawie zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Wyjaśniając treść postanowienia, szef Prokuratury Rejonowej w Przysusze, prokurator Robert Czerwiński, poinformował, że brak jest podstaw do postawienia konkretnym osobom zarzutów działania na szkodę interesu publicznego. W uzasadnieniu podkreślono, że pieniądze zostały przeznaczone na sprzęt ratujący życie, a dotacja trafiła do szpitala dopiero 27 grudnia 2000 r., czyli 4 dni przed upływem terminu jej wykorzystania. Uwolnienie poprzednich władz od odpowiedzialności karnej nie zwalnia samorządu powiatowego od obowiązku zwrotu całej kwoty dotacji wraz z odsetkami.

Spotkanie członków KSLP

Lekarze skupieni w radomskim Kole Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich będą się spotykać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1730.

Stowarzyszenie otrzymało lokal w budynku przy ul. Prusa 6 od radomskiej kurii – poinformował sekretarz TK „Ziemia Radomska” KSLP Bogusław Gierduszewski. Będzie to stałe miejsce spotkań członków i sympatyków stowarzyszenia. Spotkania mają charakter otwarty. Osoby zainteresowane informacjami na temat Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich mogą kontaktować się z Bogusławem Gierduszewskim (e-mail: bogie7@mp.pl).

kolumnę redaguje Mirosław WĄSIK

Archiwum