25 kwietnia 2004

W skrócie

Jak informuje PAP, projekt ustawy o wymianie śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) będzie niedługo rozpatrywany przez Komitet Stały Rady Ministrów. W uzgodnieniach międzyresortowych jedyną uwagą zgłoszoną do projektu był brak pieniędzy w budżecie państwa na realizację ustawy. Na lata 2005-2009 potrzeba 500 mln zł. Śmigłowce LPR są stare i w związku z tym często się psują. Ich stan techniczny nie pozwala na loty nocą. LPR teoretycznie dysponuje 37 maszynami. Jak poinformował rzecznik Pogotowia Robert Gałązkowski, tylko 16 jest dopuszczonych do lotu, dwie wciąż są remontowane, pozostałe zaś nie nadają się już nawet do remontu. Śmigłowce, którymi transportowani są chorzy, mają 25-30 lat.

Prezydent Lech Kaczyński z dniem 4 marca 2004 r. powołał na stanowisko Lekarza Miasta Pawła Siennickiego (tel. 827-23-09) – pracownika Biura Polityki Zdrowotnej – jako Koordynatora Organizacji Służby Zdrowia w Warszawie. Jego zadania to m. in.: bieżąca analiza informacji otrzymywanych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Stacji Pogotowia Ratunkowego dotyczących wypadków; podejmowanie decyzji o akcji ratowniczej na terenie Warszawy w wypadku zdarzeń masowych, zatruć, katastrof, bioterrozymu i terroryzmu oraz współpraca z właściwymi służbami; udzielanie pomocy w najszybszym umieszczeniu pacjenta w szpitalu; analiza i koordynacja Programu Pierwotnej Angioplastyki realizowanego na terenie miasta (w ścisłej współpracy z Instytutem Kardiologii w Warszawie); koordynacja nocnej pomocy lekarskiej realizowanej wyjazdowo i opracowywanie wniosków w tym zakresie do Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy.

Główny Inspektor Sanitarny sprawdza przygotowanie służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej do udzielania pomocy na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym. Powołano Zespół Zarządzania Kryzysowego. M.in. wytypowano: 25 szpitali zakaźnych przeznaczonych do diagnozowania i leczenia chorób szczególnie niebezpiecznych; jednostki transportu sanitarnego do ewakuacji chorych na choroby zakaźne szczególnie niebezpieczne; 10 laboratoriów wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, zaproponowanych do włączenia do sieci referencyjnych laboratoriów NATO. Prowadzone są szkolenia pracowników ochrony zdrowia lecznictwa otwartego, personelu izb przyjęć szpitali i zespołów ratunkowych. Zakupiono 100000 dawek szczepionki przeciwko ospie prawdziwej z budżetu MZ, które w razie konieczności objęłyby osoby z grup wysokiego ryzyka (m.in. personel medyczny oddziałów zakaźnych, chorych i osoby kontaktujące się z chorymi); podjęto przygotowania do ewentualnego rozpoczęcia szczepień przeciwko ospie prawdziwej. Wprowadzono całodobowy system teleinformatycznego komunikowania się między Głównym Inspektoratem Sanitarnym i państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.

28 lutego br. premier Leszek Miller przebywał w warszawskim Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, zaproszony przez dyrektora prof. dr. hab. med. Marka P. Nowackiego, który przedstawił informacje na temat założeń Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Polsce na lata 2004-2007. Premier zapewnił, że jeżeli będzie konieczność zmiany stanu prawnego, aby program był efektywnie realizowany, to oczywiście rząd bardzo chętnie wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, aby zagwarantować realizację programu, także w drodze ustawowej. Prof. M. Nowacki o współpracy między jego placówką a MZ powiedział, że jest to współpraca konstruktywna.

Instytut Matki i Dziecka, jako jedyny w kraju, będzie wykonywał badania kobiet ciężarnych, poczynając od 23. tygodnia życia płodu. Standardowo będą również wykonywane badania pacjentów w okresie noworodkowym, wymagających znieczulenia ogólnego. Nowoczesna Pracownia Rezonansu Magnetycznego wyposażona jest we wszystkie nowoczesne instalacje, a sam aparat – w oprogramowanie najnowszej generacji.

Archiwum