7 kwietnia 2004

W sprawie zakupu środków znieczulających

Wiceprzewodniczący ORL Janusz Bugaj zwrócił się do wiceminister Ewy Kralkowskiej w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym. Od otrzymania zapewnienia ze strony Ministerstwa Zdrowia o podjęciu prac nad nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 16 grudnia 2002 r. minął rok. W dalszym ciągu lekarze stomatolodzy są zmuszeni do kupowania w aptekach środków znieczulających. Środki znieczulające należą obecnie do podstawowych leków używanych w gabinecie stomatologicznym. Lekarz prowadzący indywidualną praktykę powinien mieć prawo do ich zakupu w systemie hurtowym, a nie w aptekach, które narzucają odpowiednią marżę. Sprawa ta bulwersuje środowisko lekarzy stomatologów.

Archiwum