10 kwietnia 2004

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Nabywanie leków według złych zasad

W grudniu ubiegłego roku RPO zwrócił się o interwencję do ministra zdrowia w sprawie nowych zasad nabywania leków. Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje – od obywateli oraz organizacji zrzeszających osoby chore i niepełnosprawne – listy, w których kwestionowane są zasady nabywania leków obowiązujące od dnia 1 grudnia 2003 r. Problem dotyczy zwłaszcza zmiany zasad refundacji niektórych insulin oraz leków psychotropowych stosowanych w leczeniu takich chorób, jak na przykład schizofrenia.
Zdaniem RPO, o refundacji nie powinny decydować wyłącznie cena leku i możliwości finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia; przy wydawaniu aktów wykonawczych należy również uwzględniać konieczność zapewnienia ochrony zdrowia społeczeństwu, dostępność leków oraz bezpieczeństwo ich stosowania. Odstąpienie od zalecanego i skutecznego leczenia powoduje nieodwracalne skutki zdrowotne i społeczne, niewspółmierne do kosztów leczenia.
Dlatego, według RPO, sprawa dostępu obywateli do leków i leczenia określonymi farmaceutykami wymaga ponownego rozważenia, a także wysłuchania opinii lekarzy i zainteresowanych pacjentów.

AK

Archiwum