16 kwietnia 2004

Z Mazowsza

Nowy budżet

17 lutego sejmik województwa mazowieckiego zatwierdził zmiany w budżecie na 2004 rok.

Według nowego planu wydatków, województwo przeznaczy ponad 41 mln 182 tys. złotych na ochronę zdrowia. Na szpitale ogólne przeznaczono w br. kwotę 12 mln 65 tys. zł, w tym:
– 9 828 tys. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych;
– 1 365 tys. dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
– 700 tys. na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji innych jednostek sektora publicznego;
– 172 tys. na zakup pozostałych usług.
Zdecydowana większość tej kwoty pochodzi z dochodów własnych województwa, a 1 mln 665 tys. – z budżetu państwa. Na ratownictwo medyczne województwo wyda 43 tys. zł, a na medycynę pracy – 12 mln.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej dostanie 150 tys. na zwalczanie narkomanii i ponad 1 mln 185 tys. na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na ten sam cel ponad 1 mln 161 tys. wyda Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Cała suma – 2 mln 347 tys. – pochodzi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Staże i specjalizacje medyczne będą kosztować aż 14 mln 550 tys. zł; inna działalność w zakresie służby zdrowia – 20 tys. zł.

Warszawski konflikt

Dyrektorzy warszawskich ZOZ-ów i szpitali nie zgadzają się z odwołaniem ich ze stanowisk.

W styczniu br. prezydent Kaczyński podjął decyzję o zwolnieniu czterech dyrektorów placówek miejskich. – Zanim zapadły decyzje o zmianach personalnych, w placówkach, których funkcjonowanie budziło wątpliwości, przeprowadziliśmy kontrolę – wyjaśnia Aurelia Ostrowska, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy.
Do połowy marca br. wypowiedzenie odebrała Maria Subda-Teuchman, która kierowała Szpitalem Czerniakowskim. Marek Otmianowski z ZOZ Ochota ma od dłuższego czasu zwolnienie lekarskie. Kiedy oddawany był do druku ten tekst okazało się, że Krzysztof Romanowski, dyrektor szpitala przy ul. Madalińskiego, właśnie również otrzymał zwolnienie lekarskie. Urszula Rogalska, dyrektor ZOZ Praga Południe, zrezygnowała ze stanowiska i oddała sprawę do sądu pracy.
Władze stolicy zarzucają dyrektorom m.in.: niegospodarność, nieprzestrzeganie prawa, konflikty z pracownikami, nieprawidłowości w przeprowadzaniu przetargów i inne zaniedbania dotyczące zarządzania jednostkami. Dyrektorzy natomiast zdecydowanie nie zgadzają się z zarzutami.
Dyr. Romanowski zwraca uwagę, że bez złamania prawa nie może zostać zwolniony – jest członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej, a ORL – w związku z nieprzedstawieniem przez prezydenta Warszawy dowodów na poparcie zarzutów – nie wyraziła zgody na to zwolnienie (por. „Puls” nr 3/2004). Od uchwały ORL prezydent Kaczyński odwołał się do Naczelnej Izby Lekarskiej.
– W Polsce nie jest tak, że kogoś nie można zwolnić – mówi z kolei Aurelia Ostrowska.
Marek Otmianowski podkreśla, że próby usunięcia ich ze stanowisk spotkały się z licznymi protestami. – Komisja Zdrowia rady miasta uważa, że zarzuty są małego kalibru i żąda przywrócenia nas na stanowiska. Do czasu ostatecznego uporządkowania sytuacji w ZOZ-ach – funkcję zwalnianych dyrektorów pełnią ich dotychczasowi zastępcy. W Szpitalu Czerniakowskim od 16 lutego 2004 r. nowym dyrektorem jest dr n. med. Waldemar Wierzba.

Czujność lekarza

Ponad czterdziestu lekarzy pierwszego kontaktu z północnego Mazowsza wzięło udział w konferencji poświęconej wczesnemu wykrywaniu raka wśród dzieci.

Spotkanie odbyło się na początku marca w Płocku. Poświęcono je przede wszystkim objawom, na które powinni zwrócić uwagę lekarze pierwszego kontaktu. – Osłabienie, anemizacja, brak apetytu to objawy typowe dla różnych chorób, ale także dla rozwijającego się nowotworu – wyjaśnia prof. Jerzy Kowalczyk, kierownik Kliniki Hematologi i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie. Dla lekarza pierwszego kontaktu może to być sygnał, że należy przeprowadzić badania specjalistyczne. – Dlatego tak ważna jest czujność przy badaniu małego pacjenta – zaznacza prof. Kowalczyk.
Konferencję zorganizowała Fundacja Rolanda Mcdonalda (działa w Polsce od dwóch lat, niesie pomoc dzieciom, jest organizacją non-profit). To ona zainicjowała program edukacji podyplomowej dla lekarzy pierwszego kontaktu – pod hasłem: „Nie” nowotworom u dzieci – obejmującej sześć województw, w tym mazowieckie. W przyszłym roku akcja obejmie pozostałe województwa. W Polsce w ciągu roku notuje się ponad 1200 nowych rozpoznań raka u dzieci. Dzięki wczesnej diagnozie udaje się wyleczyć od 70 do 90 procent pacjentów.

Ambulans dla Płońska

Szpital w Płońsku wzbogacił się o nowoczesną karetkę ratunkową.

To wielka pomoc dla naszego szpitala – cieszy się Franciszek Makowski, zastępca dyrektora ds. administracyjnych szpitala. Od 4 marca ambulans marki „Mercedes Sprinter” jest używany jako karetka wypadkowa. Dyrektor Makowski podkreśla, że Płońsk leży przy newralgicznym skrzyżowaniu dróg krajowych. – W tym rejonie mamy bardzo wiele groźnych wypadków. Dzięki nowej karetce będziemy mogli szybciej i skuteczniej nieść pomoc.
– Pieniądze na zakup ambulansu pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, które szpitalowi w Płońsku przekazało 450 tys. zł na zakup sprzętu medycznego
– w ramach programu „Zintegrowane ratownictwo medyczne”. Z kwoty tej
– 250 tys. zł przeznaczono na zakup ambulansu, 200 tys. zł – aparatu do znieczulenia i respiratora stacjonarnego dla oddziału ratownictwa medycznego.

Kolumnę redaguje Stefan ROKITA

Archiwum