25 maja 2004

Do Parlamentu Europejskiego

Kolega Jacek Antoni Piątkiewicz kandyduje do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 4 – Warszawa z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy, wieloletni działacz samorządu lekarskiego. W latach 1997-1999 wiceminister zdrowia i opieki społecznej. Członek Rządowego Zespołu Negocjacyjnego ds. akcesji do Unii Europejskiej, w latach 1999-2002 członek Stałego Komitetu Regionu Europejskiego WHO. Obecnie dyrektor Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie. Podstawowe przedmioty zainteresowania: prawo medyczne, zdrowie publiczne, polityka społeczna.
Życzmy powodzenia w wyborach. Wszystkich kandydujących kolegów lekarzy zapraszamy na łamy następnego numeru „Pulsu”.

Andrzej WŁODARCZYK

Archiwum