18 maja 2004

Kolejce po zniżkę dla inwalidów

Na początku bieżącego roku centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadziła nowe wymogi dotyczące dokumentowania uprawnień do zniżki na zakup przedmiotów ortopedycznych oraz leczniczych technicznych środków pomocniczych. Osoby ubiegające się o taki zakup musiały wcześniej uzyskać w wojewódzkim oddziale NFZ specjalną kartę, którą wypełniał lekarz zlecający korzystanie z tych środków. Potwierdzenie wydawała apteka, w której dokonano zakupu. Brak karty uniemożliwiał zakup środka po cenie zniżkowej. Zdaniem rzecznika NFZ, nowy system służyć miał kontroli wydatków, bowiem „pacjenci zdobywali recepty u różnych lekarzy i kupowali więcej pieluch czy sprzętu, niż im przysługuje”.
Jak wynika z wypowiedzi pracownika Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, cytowanej w „Gazecie Wyborczej”, zmiany zostały wprowadzone w końcu ubiegłego roku, więc „zabrakło czasu, by przygotować pacjentów, lekarzy i apteki”. Wskutek niedostosowania organizacji wydawania kart w Mazowieckim OW NFZ do rzeczywistej skali potrzeb (czynności z tym związane wykonywało kilku urzędników w siedzibie Oddziału) – tworzyły się ogromne kolejki oczekujących, najczęściej ludzi starych i schorowanych. Sytuację, w której dla wygody urzędników Funduszu narażono pacjentów, w większości w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, na poważne utrudnienia w korzystaniu ze swych praw, należy – zdaniem RPO – ocenić negatywnie, zaś działanie NFZ uznać za rażąco odbiegające od zasad dobrej administracji. Dlatego w styczniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia o podjęcie niezbędnych kroków zmierzających do zmiany powyższej praktyki, stosowanej w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Archiwum