14 maja 2004

Oferty pracy na dzień 9.04.2004 r.

Oferty pracy na dzień 9.04.2004 r.
dla specjalności lekarskich:

(specjalność / liczba ofert pracy)

alergologia – 9, anestezjologia – 14, chirurgia – 12, choroby płuc – 4, choroby wewn. – 41, choroby zakaźne – 1, dermatologia – 5, diabetologia – 5, dietetyka – 1, endokrynologia – 8, gastroenterologia – 2, geriatria – 1, ginekologia i poł. – 11, kardiologia – 11, laryngologia – 7, med. ogólna – 1, med. pracy – 8, med. ratunkowa – 4, med. rodzinna – 21, nefrologia – 2, neurologia – 10, okulistyka – 14, onkologia – 1, ortopedia – 3, patomorfologia – 1, pediatria – 18, psychiatria – 10, psychiatria dziec. – 1, radiologia – 7, radiologia dziec. – 1, rehabilitacja med. – 5, reumatologia – 7, stomatologia – 11, stom. – ortodoncja – 3, stom. – pedodoncja – 1, stom. – protetyka – 1, urologia – 10, USG – 4.

dla innych zawodów medycznych:

pielęgniarka – 1, mgr farmacji – 2, technik farmacji – 1, mgr rehabilitacji – 1.

Biuro Pośrednictwa Pracy:

tel. 822 18 84, wew. 4;
tel./fax: 822 36 86;
e-mail: praca68@oil.org.pl

Serdecznie zapraszam pracodawców do składania ofert pracy. Ze szczególną troską patrzę na brak miejsc pracy dla młodych Kolegów wchodzących w życie zawodowe.

Zapraszam również odbiorców ofert, Koleżanki i Kolegów lekarzy, do korzystania z pomocy Biura Pośrednictwa Pracy Okręgowej Izby Lekarskiej. Pośrednictwo to cieszy się rosnącym powodzeniem i uznaniem środowiska lekarskiego. Staramy się być pomocni w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Andrzej MORLIŃSKI,
przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy

Archiwum