26 czerwca 2004

Bezradny NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia podejmuje uchwały, zawiera porozumienia, które nie wchodzą w życie.
Kierownictwo Funduszu nie może wprowadzić żadnej zmiany do swojego planu finansowego bez zgody dwóch ministrów: zdrowia i finansów. Praktyka ostatnich miesięcy wykazała, że nigdy nie było między nimi jednomyślności w tym zakresie.
A problem dotyczy spraw bardzo istotnych. Za pierwszy kwartał NFZ ma nadwyżkę w wysokości prawie 200 mln zł. W oddziałach brakuje pieniędzy m.in. na nocną pomoc lekarską. Nie ma zgody ministrów na przekazanie tych środków. Z tego samego powodu nie są realizowane umowy – ani ta zawarta z lekarzami rodzinnymi z Porozumienia Zielonogórskiego, ani ta z pielęgniarkami środowiskowymi. Przygotowano 3 programy profilaktyczne: wczesnego wykrywania chorób układu krążenia; POChP; i raka szyjki macicy, na które środki ma Ministerstwo Zdrowia. Ale programy pozostają na papierze, bo wydatkowanie wszystkich funduszy – nawet tych – musi być zatwierdzone przez dwóch ministrów.
Co zatem może NFZ? Produkować uchwały.

mkr

Archiwum