14 czerwca 2004

Do Parlamentu Europejskiego

Mirosław Ząbek
Zdecydowałem się kandydować do Parlamentu Europejskiego, chcąc wykorzystać moje doświadczenie zawodowe i kontakty międzynarodowe dla wspólnego dobra lekarzy i pacjentów. Jestem niezależnym, bezpartyjnym kandydatem, startującym z pozycji nr 1, z listy PSL, w okręgu nr 4.
Jestem jednym z Was – praktykującym lekarzem, a nie politykiem. Pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie – kieruję Kliniką Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP.
W latach 1987-1991 odbyłem europejskie szkolenie neurochirurgiczne organizowane przez Europejskie Towarzystwo Neurochirurgów.
Jak dla wielu z nas – praca jest dla mnie pasją. W życiu zawodowym mam liczne ważne, moim zdaniem, osiągnięcia -zrealizowałem je w Polsce, w ścisłej współpracy ze specjalistami z Europy i USA:
– jako jeden z pierwszych na świecie przeprowadziłem serię operacji przeszczepu fragmentów tkanki mózgu;
– jako jeden z nielicznych na świecie (wspólnie z kardiochirurgami) przeprowadziłem serię operacji mózgu w zatrzymanym krążeniu i głębokiej hipotermii;
– pierwszy w Polsce przeprowadziłem wiele nowatorskich operacji wszczepienia stymulatora mózgowego w leczeniu różnych chorób neurologicznych. Po raz drugi pełnię funkcję konsultanta kraju ds. neurochirurgii. Dzięki tak intensywnej pracy dobrze poznałem trudne warunki wykonywania zawodu lekarza w Polsce.

Zbigniew Szlenk

Kandyduję do Parlamentu Europejskiego w okręgu
nr 4, Warszawa, z listy Ruchu Obrony Bezrobotnych. Jestem członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, emerytowanym nauczycielem akademickim,
prezesem Związku Lekarzy Polskich.

Archiwum