11 czerwca 2004

Powstał Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

Mamy przyjemność poinformować Kolegów o narodzinach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów w OIL w Warszawie.

Ośrodek powstał w czasie przewidzianym w programie, zatwierdzonym przez naszą Radę. Mieści się w budynku byłej przychodni PKP. Podajemy adres: 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 A, VI piętro; tel.: 313-19-70, fax: 313-19-65; e-mail: edulek@warszawa.oil.org.pl
Najwięcej wątpliwości Kolegów nadal budzą sprawy związane z uzyskiwaniem punktów edukacyjnych. Dlatego pierwszym zadaniem Ośrodka jest przekazywanie zainteresowanym bieżących informacji na ten temat.
W kwietniu br. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Nie odbiega on w sposób zasadniczy od treści uchwały NRL z dnia 24 stycznia 2003 r. Ważny jest zapis § 11, który uprawomocnia wszystkie zaświadczenia i dokumenty wydane dotychczas na podstawie tej uchwały.
Należy również przypomnieć, że – zgodnie z treścią § 4 uchwały NRL oraz uchwały nr 1265R-IV/03 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – należne punkty edukacyjne można uzyskać tylko wtedy, kiedy podmiot prowadzący szkolenie podyplomowe ma niezbędne uprawnienia wynikające z odpowiednich przepisów. W przypadku ich braku odbyte szkolenie nie skutkuje uzyskaniem punktów określonych w uchwale. Każdy podmiot pragnący prowadzić szkolenia, a niemający właściwych uprawnień może wystąpić do ORL z wnioskiem o uzyskanie jednorazowej zgody. Wniosek taki należy złożyć w nowo powstałym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego.

Krzysztof DZIUBIŃSKI
dyrektor Ośrodka

Archiwum