26 czerwca 2004

Uważam że

Sprawdzają się nasze prognozy i przeczucia – wielu spośród nas, lekarzy warszawskiej OIL, zdecyduje się na pracę za granicą. Codziennie do biura Izby zgłaszają się koledzy po zaświadczenia wymagane do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu w krajach Unii. Codziennie kilku.
Może to tylko przezorność, jednak najbardziej prawdopodobne jest, że uzbrojeni w „lekarskie paszporty”, ruszą szukać stabilizacji i perspektyw poza Polską. I do chaosu i nędzy polskiej służby zdrowia wkrótce dołączy widmo braku wykształconych i doświadczonych lekarzy…

Od bardzo dawna nie bierze się pod uwagę wartości naszej lekarskiej pracy.
Sentencja Seneki: Ludzie będą płacić lekarzowi za wiedzę – za serce pozostają mu winni została niezwykle uproszczona. Uznano, że także za pracę lekarza można – pozostać winnym. To nie jest w porządku!

Dla wszystkich, którzy jednak w Polsce pozostają, mam bardzo dobrą wiadomość – po starannych przygotowaniach udało nam się, jako pierwszej Izbie w Polsce, uruchomić profesjonalny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów, który pomoże zrealizować wymóg obowiązku kształcenia ustawicznego, a samorządowi – wypełnić ustawowy zapis o sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu.

Andrzej Włodarczyk
przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Archiwum