27 lipca 2004

Jan Antczak u cesarza Hajle Sellasje

Uczestnicy wyprawy alpinistycznej na audiencji u cesarza Etiopii Hajle Sellasje (1969 r.). Cesarz wita się z dr. Janem Antczakiem.
W poprzednim numerze, na zdjęciu ilustrującym tekst Odznaczenia LAUDABILIS, proporczyk wyprawy wręcza cesarzowi nie dr Antczak, jak mylnie poinformowaliśmy, ale kierownik wyprawy, mgr inż. Andrzej Wilczkowski. Przepraszamy.

Archiwum