12 lipca 2004

Komunikat Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy

Już od pierwszych dni istnienia Ośrodka zainteresowanie jego działalnością jest bardzo duże. Odwiedzają nas osoby zamierzające organizować szkolenia w różnych dziedzinach medycyny, aby otrzymać zgodę na ich przeprowadzenie i przyznanie słuchaczom należnych punktów edukacyjnych.
Pragniemy poinformować osoby występujące o wyrażenie zgody na prowadzenie szkoleń, że został opracowany nowy formularz zgłoszeniowy, który można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz pocztą elektroniczną. W najbliższym czasie dokument ten zostanie umieszczony na stronie internetowej OIL.
Radzimy, aby przed zapisaniem się na kurs lub szkolenie uzyskać od organizatora pisemną informację wskazującą przepisy potwierdzające uprawnienia do prowadzenia danego szkolenia. Informacja ta powinna być zawarta w zawiadomieniu o szkoleniu.*
Jednym z zadań Ośrodka jest monitorowanie jakości organizowanych szkoleń oraz adekwatności oferty programowej do potrzeb wyrażanych przez lekarzy. W tym celu zachęcamy do przekazywania nam swoich uwag i opinii dotyczących szkoleń, w których Państwo brali udział. Prosimy też o dołączenie propozycji zagadnień i tematów, które powinny być uwzględnione przy opracowywaniu programów kształcenia podyplomowego lekarzy w roku akademickim 2004/2005. Oczekujemy na sugestie pod adresem: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa; tel. 3131970, 3131975, fax: 3131965; e-mail: edulek@warszawa.oil.org.pl

Krzysztof DZIUBIŃSKI
dyrektor Ośrodka

* Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1990 r. nr 65, poz. 385), art. 3 ust. 2 pkt 4.
2. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. nr 33, poz. 388), art. 2 ust. 2 pkt 4.
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. nr 91, poz. 408), art. 1 ust. 2 i ust. 3.
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 204), art. 19 ust. 1.
5. W przygotowaniu ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która określi uprawnienia Okręgowej Rady Lekarskiej, w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,w przyznawaniu uprawnień podmiotom gospodarczym do prowadzenia szkoleń podyplomowych lekarzy.

Archiwum