8 lipca 2004

Konferencje szkoleniowe AM

Akademia Medyczna w Warszawie, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, rozpoczyna cykl konferencji w zakresie kształcenia ustawicznego dla lekarzy z województwa mazowieckiego. Pozwolą one na zdobycie punktów potwierdzających dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Po zakończeniu konferencji każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji i uzyskanie 15 punktów edukacyjnych.
Konferencje będą odbywały się w Warszawie, w soboty, w godzinach 9.00 – 16.00, począwszy od października 2004 r. Koszt udziału w jednej konferencji wynosi 100 zł.

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONFERENCJI

1. Nadciśnienie tętnicze – kier. naukowy: prof. Zbigniew Gaciong – 2.10.2004 r.
(termin przyjmowania zgłoszeń: 15.09.2004 r.; nr kursu: AKP/U1/2004).
2. Jak lepiej rozpoznawać i leczyć cukrzycę – kier. naukowy: prof. Jan Tatoń – 9.10.2004 r. (termin zgłoszeń: 15.09.2004 r.; nr kursu: AKP/U2/2004).
3. Wirusowe zapalenie wątroby – kier. naukowy: prof. Janusz Cianciara – 16.10.2004 r. (termin zgłoszeń: 20.09.2004 r.; nr kursu: AKP/U3/2004).
4. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – kier. naukowy: prof. Zbigniew Gaciong – 23.10.2004 r. (termin zgłoszeń: 27.09.2004 r.; nr kursu: AKP/U4/2004).
5. Wybrane problemy psychiatryczne – kier. naukowy: prof. Marek Jarema – 6.11. 2004 r. (termin przyjmowania zgłoszeń: 11.10.2004 r.; nr kursu: AKP/U5/2004).
6. Podstawy żywienia w wybranych chorobach – kier. naukowy: prof. Bruno Szczygieł – 20.11.2004 r. (termin zgłoszeń: 25.10.2004 r.; nr kursu: AKP/U6/2004).
7. Choroba wieńcowa, niewydolność serca – kier. naukowy: prof. Witold Rużyłło – 27.11.2004 r. (termin zgłoszeń: 2.11.2004 r.; nr kursu: AKP/U7/2004).
8. Wybrane standardy rozpoznawania i leczenia chorób przewodu pokarmowego – kier. naukowy: prof. Jan Dzieniszewski – 4.12.2004 r. (termin zgłoszeń: 15.11.2004 r.; nr kursu: AKP/U8/2004).
9. Od zakrzepicy do przewlekłej niewydolności żylnej – kier. naukowy: prof. Wojciech Noszczyk – 11.12.2004 r. (termin przyjmowania zgłoszeń: 22.11.2004 r.; nr kursu: AKP/U9/2004).
10. Rak piersi – kier. naukowy: prof. Edward Towpik – 8.01.2004 r. (termin zgłoszeń: 6.12.2004 r.; nr kursu: AKP/U10/2004).

Zainteresowani proszeni są o przesyłanie formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią dowodu wpłaty za kurs (nr konta w formularzu) na adres: Dziekanat Wydziału Kształcenia Podyplomowego, Akademia Medyczna w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel./fax: 57 20 511.

Dodatkowe informacje o miejscu konferencji, ich szczegółowy program, a także wzór formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie internetowej: http://www.amwaw.edu.pl/ustawiczne.html lub w Dziekanacie Wydziału Kształcenia Podyplomowego.

Archiwum