12 lipca 2004

Spod kociej łapy


Jak ktoś wymyśla odpłatność za wizytę u lekarza w tym momencie, po tym kryzysie rozwiązań w służbie zdrowia, to nic nie rozumie z tego,
o czym ludzie myślą.

Józef Oleksy,
marszałek Sejmu,
Lublin, wojewódzka konwencja SLD, 5 czerwca 2004 r.

Chcę posypać głowę popiołem. Jest kampania wyborcza, więc nie ma mowy o dyskutowaniu propozycji o częściowej odpłatności. Wycofaliśmy się z tego.

Marek Belka,
prezes Rady Ministrów,
Sygnały dnia,
7 czerwca 2004 r.

Nastąpiła jedna zmiana – na stanowisku ministra zdrowia. Został nim finansista. Przesłanką tej decyzji jest przekonanie, że klucz do uzdrowienia służby zdrowia leży w sferze finansów, we właściwym gospodarowaniu środkami.

Marek Belka,
prezes Rady Ministrów,
exposé,
25 czerwca 2004 r.

Mogę tylko prosić pana ministra (zdrowia), (…) by pan minister jako swojego reprezentanta do Komisji Zdrowia wybrał nową osobę. Uważamy, że pani minister Kralkowska, która broniła i konstruowała system Narodowego Funduszu Zdrowia, nie może pracować nad naprawą tego systemu. Jeżeli mielibyśmy słuchać na każdym posiedzeniu komisji jednego wyrażenia: podtrzymuję przedłożenie rządowe, to otwarcia, które pan deklaruje, spodziewam się, że nie będzie.

Elżbieta Radziszewska,
poseł,
77. pos. Sejmu,
18 czerwca 2004 r.

Archiwum