28 września 2004

Uchwała Sejmu RP z 27 sierpnia 2004 r. – „Pamięć i Odpowiedzialność” w 65. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej

W 65. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do szczególnego szacunku dla prawdy historycznej i przeciwstawienia się próbom rozmywania odpowiedzialności Niemiec i Związku Sowieckiego za wywołanie II Wojny Światowej, i popełniane w jej czasie zbrodnie, i zniewolenie narodów,
i deportacje, i podział Europy.

Polska, która jako pierwsza oparła się agresji Niemiec hitlerowskich i poniosła ogrom ofiar w czasie II Wojny Światowej, ma szczególne prawo do upominania się o respekt dla prawdy historycznej jako fundamentu sprawiedliwości i solidarności w Europie. W imię pamięci o ofiarach II Wojny Światowej Sejm RP apeluje do wszystkich instytucji i państw Unii Europejskiej o szacunek dla tych wartości – w imię dobra pokojowej współpracy narodów europejskich.

Oczekujemy od Niemiec uznania, raz na zawsze, odpowiedzialności za całość skutków agresji na Polskę i wynikających z tego prawnych konsekwencji.

(na podstawie nieautoryzowanego stenogramu)

Archiwum