24 września 2004

W sprawie recept

Informacja z Ministerstwa Zdrowia

W § 34 w ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie recept lekarskich stwierdzono, że druki recept mogą być stosowane do dnia 30 czerwca 2004 r., natomiast wprowadzony przepis przejściowy (§ 2) nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2004 r. stwierdza, że druki recept mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2004 r.
Przepis przejściowy nowelizacji z dnia 30 kwietnia wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r., a jednocześnie w tym samym czasie obowiązywał przepis § 34 ust. 2.
W myśl obowiązujących w polskim systemie prawnym reguł kolizyjnych w takim przypadku przepis, który wszedł w życie później, uchyla przepis wcześniejszy, a zatem w przedmiotowej sprawie należy uznać za obowiązującą normę zawartą w § 2 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2004 r., tzn. że druki recept wydrukowane przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2004 r.

Archiwum