1 października 2004

Bielańska kardiologia bogatsza

25 sierpnia br. w Szpitalu Bielańskim otwarto przebudowany Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Stanowi on integralną część kardiologii, która działa tu od października 2001 r.

Ordynatorem jest dr hab. n. med. Marek Dąbrowski. Oddział miał już (od wiosny br.) Pracownie: Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektroterapii Kardiologicznej, a kilka lat temu przy szpitalu zorganizowano Poradnie: Kardiologiczną i Nadciśnienia Tętniczego.
Pododdział dysponuje 10 stanowiskami intensywnego nadzoru przystosowanymi do stałego monitorowania parametrów życiowych oraz sprzętem najnowszej generacji. Pracuje tu wszechstronnie wyszkolona kadra lekarska i pielęgniarska.
Koszty projektu, prac budowlanych oraz nowego wyposażenia, w wysokości ok. 2,8 mln zł, pokryto ze środków uzyskanych w drodze konkursu z programu POLKARD.
Placówka spełnia obecnie wszystkie standardy przewidziane dla tego typu jednostek. Jej uruchomienie kończy kolejny etap realizowania przez Szpital Bielański planu stworzenia pełnej diagnostyki i terapii chorób serca. Zakończenie prac przy modernizacji Oddziału Kardiologii przewidziane jest jeszcze w tym roku. Ü

mkr

Archiwum