3 października 2004

Kara za monopol

Roche Polska i dystrybutor wyrobów tej firmy – Hand-Prod zawarły niedozwolone porozumienie ograniczające konkurencję – stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nałożył na te firmy kary pieniężne w łącznej wysokości ponad 306 tys. zł. UOKiK zabronił spółkom uzgadniania warunków ofert przetargowych na sprzedaż leków stosowanych przy leczeniu niedokrwistości.

24 lipca 2003 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Roche Polska i jej dystrybutorowi Hand-Prod. Ustalono, że firmy – na mocy łączącej je umowy – zamierzały uzgadniać warunki ofert składanych na zakup Recormonu i NeoRecormonu (leków zawierających ludzką rekombinowaną erytropoetynę – EPO) w przetargach centralnych organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach takich przetargów wybierani byli dostawcy leków dla większości placówek służby zdrowia.
Jak ustalił Urząd, współpraca pomiędzy spółkami zakładała, że w każdym przypadku organizacji przetargu centralnego cena oferowana przez Hand-Prod miała być uzgodniona z Roche Polska. Zdaniem Urzędu, wpisanie do umowy zawartej pomiędzy firmami zapisu, którego celem było ograniczenie swobody dystrybutora, stanowi praktykę sprzeczną z prawem antymonopolowym. Dlatego na przedsiębiorców nałożono kary pieniężne. Zostały one zróżnicowane z uwagi na stopień winy i sytuację finansową spółek. Spółce Roche Polska wymierzono karę w wysokości ponad 235 tys. zł (50 tys. euro), zaś Hand-Prod ma wpłacić do budżetu państwa ponad 70 tys. zł (15 tys. euro).
W przypadku Roche Polska – prezes Urzędu uznał, że kara powinna mieć charakter represyjny. Jej wysokość uwzględnia siłę kontraktową spółki, która jest jedynym importerem leków Recormon oraz NeoRecormon w Polsce i miała decydujący wpływ na kształt porozumienia. Z drugiej strony antykonkurencyjny zapis nigdy nie został zastosowany, dlatego rzeczywisty, negatywny skutek rynkowy nie nastąpił, co spowodowało nałożenie odpowiednio niższej kary.
Decyzja prezesa Urzędu nie jest ostateczna i przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W czerwcu br. za podobne praktyki UOKiK nałożył na Johnson & Johnson oraz jego dystrybutorów Compol AG i Hurtofarm kary w łącznej wysokości niemal 3 mln 800 tys. zł. Ü

AK

Archiwum