13 października 2004

Z radomskiej delegatury

Lekarze Radomia dzieciom

Przybory szkolne wartości 15 tys. zł otrzymały dzieci z radomskiego Publicznego Ogrodu Jordanowskiego. Pieniądze na ten cel przekazały Delegatura Radomska OIL i firma Sanofi-synthelabo.

Uroczystość wręczenia darów odbyła się 28 sierpnia br., w czasie festynu przygotowanego na zakończenie wakacji. – W porozumieniu z dyrektorem Ogrodu Jordanowskiego kupiliśmy podstawowe wyposażenie szkolne dla podopiecznych ośrodka. Środki na zakup pochodzą z aukcji przeprowadzonej w czasie karnawałowego balu charytatywnego, zorganizowanego przez samorząd lekarski, oraz z darowizny współorganizatora balu, firmy Sanofi-synthelabo – powiedziała dr Anna Kalbarczyk. Dzieci otrzymają m.in. tornistry, piórniki, zeszyty oraz materiały piśmienne. – Pomoc trafi do każdego ze 160 dzieci uczęszczających na zajęcia do Ogrodu. Są to dzieci najbardziej potrzebujące wsparcia materialnego, objęte opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – powiedział dyrektor Ogrodu Jordanowskiego Jerzy Iwański. Według dyrektora Iwańskiego, bez wsparcia darczyńców skuteczna pomoc dzieciom byłaby bardzo trudna. Jak poinformowała przedstawicielka firmy Sanofi-synthelabo Beata Sowińska-Sowa, akcja „Lekarze Radomia dzieciom” będzie kontynuowana – w ciągu najbliższego roku szkolnego firma planuje przeznaczyć część środków na pomoc dla podopiecznych Ogrodu Jordanowskiego. Kolejne akcje charytatywne zapowiedział również przewodniczący Delegatury Radomskiej OIL

dr Tadeusz Kalbarczyk.

Nominacja w RSzS

Dr Anna Korczyńska-Roguś została kierownikiem poradni specjalistycznych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Nominacja jest częścią zmian organizacyjnych w szpitalu, które mają przyczynić się do ograniczenia kosztów funkcjonowania placówki. – W szpitalu działa 39 poradni i dotychczas w każdej istniało stanowisko kierownika – powiedziała dr Korczyńska-Roguś. Wprowadzone zmiany są zgodne z wynikami audytu przeprowadzonego w szpitalu.
Dr Anna Korczyńska-Roguś ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie, jest specjalistą II stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii oraz organizacji ochrony zdrowia. W radomskim szpitalu pracuje od 26 lat. Ü

Kolumnę redaguje Mirosław WĄSIK

Archiwum