9 listopada 2004

Certyfikat akredytacyjny dla makowskiego szpitala

Szpital im. Duńskiego Czerwonego Krzyża z Makowa Mazowieckiego 29 września br. otrzymał certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dyrektor placówki Dariusz Hajdukiewicz odebrał certyfikat podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Makowskiego, na której obecni byli: Rafał Niżankowski – wiceminister zdrowia, Sławomir Idzikowski – dyr. Mazowieckiego Oddziału NFZ, Zbigniew Deptuła – poseł PSL oraz Andrzej Włodarczyk – przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
Szpital w Makowie Mazowieckim powstał w latach 20. ubiegłego wieku. Jego pierwszym dyrektorem był ginekolog – doktor Teofil Sokołowski. W czasie II wojny światowej szpital uległ całkowitemu zniszczeniu, wraz z dokumentacją świadczącą o prowadzonej w nim działalności. Jedynym dowodem jego istnienia jest życiorys doktora Sokołowskiego, odnaleziony przez jego rodzinę w Centralnym Archiwum Wojskowym. Ideę leczenia szpitalnego w Makowie reaktywowała, w 1946 roku, misja Duńskiego Czerwonego Krzyża. Była to grupa lekarzy, pielęgniarek i laborantów, pod przewodnictwem lekarza Overlage Gammelgarda. Duńczycy dostosowali do potrzeb szpitalnych stare budynki poniemieckie, tworząc 50-łóżkowy szpital z podstawowymi oddziałami. Zatrudniono w nim również Polaków – 2 lekarzy i 10 pielęgniarek. Przez 2 lata nieśli pomoc medyczną i żywnościową mieszkańcom Makowa i okolic.
W 1948 r. Duńczycy przekazali szpital, wraz z całym wyposażeniem, makowskiej społeczności. Był on rozwijany przez polskich lekarzy. Jednak stopniowe niszczenie budynków i niewystarczająca dla lokalnych potrzeb powierzchnia oddziałów skłoniły, w latach 70., makowskich lekarzy (m.in. dr. Bagińskiego i dr. Zakrzewskiego – późniejszych dyrektorów) do podjęcia decyzji o budowie nowego szpitala. Po kilku latach – 22 grudnia 1983 r. – został oddany do użytku nowoczesny, czteropiętrowy budynek szpitalny z własnym zapleczem diagnostycznym i logistycznym, dobrze wyposażony w sprzęt medyczny.
16 listopada 1990 r. szpital przyjął imię „Duńskiego Czerwonego Krzyża” – na cześć organizacji, która przyczyniła się do jego reaktywowania. Od 1999 r. makowski szpital prowadzi działalność medyczną jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego. Ü

AK

Archiwum