27 listopada 2004

Kontrakty

13 października br. rozpoczął się proces kontraktowania Narodowego Funduszu Zdrowia z placówkami medycznymi na 2005 rok. Prezes NFZ Jerzy Miller podkreślił, że w tym roku zarządzana przez niego instytucja miała za mało czasu na przygotowanie jakichś rewolucyjnych zmian w zasadach kontraktowania.

Najważniejsze zmiany, które zaproponował Fundusz, to: zniesienie limitów w szpitalach na procedury związane z porodem i hospitalizacją noworodków oraz możliwość przesuwania środków między poszczególnymi rodzajami świadczeń.
Wysłaliśmy warunki kontraktowania do naszych oddziałów wojewódzkich.
Pierwszym etapem zawierania umów będzie zebranie w październiku ofert od świadczeniodawców. 3 listopada nastąpi ich otwarcie. Potem będziemy negocjować z oferentami. Zakładamy, że podpisanie umów nastąpi do
8 grudnia” – poinformował J. Miller na konferencji prasowej.
Dodał, że gdyby któryś ze świadczeniodawców chciał odwołać się od proponowanego kontraktu do prezesa NFZ, to będzie miał czas do 15 grudnia. Do 29 grudnia zostaną rozpatrzone wszystkie odwołania.
Fundusz skonsultował warunki umów „z taką liczbą świadczeniodawców, z jaką zdążył”. Warunki kontraktów zostały uzgodnione np. z lekarzami rodzinnymi.
Teraz będą omawiane z pogotowiem ratunkowym. Na początku października związkowcy z pogotowia ratunkowego rozważali możliwość nieprzystąpienia do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powodem były zbyt niskie stawki proponowane im przez Fundusz.
W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) NFZ będzie odrębnie kontraktował świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego. Zdaniem zastępcy prezesa ds. medycznych NFZ
Michała Kamińskiego, taka zmiana powinna doprowadzić do tego, że pacjenci będą mieli lepszą dostępność do świadczeń lekarskich i pielęgniarskich w przychodniach, również w nocy i w czasie świąt. Ważną zmianą proponowaną przez NFZ jest możliwość przesuwania środków finansowych do 30 proc. wartości umowy przez daną placówkę medyczną między wybranymi rodzajami świadczeń. „Umożliwi to płynne przesuwanie środków w przypadku powstawania tzw.
nadwykonań” – podkreśla M. Kamiński.
Jeśli chodzi o szpitale, to Fundusz proponuje uzupełnienie katalogów wykonywanych świadczeń oraz stworzenie możliwości rozliczania wszystkich zabiegów wykonywanych w szpitalu. Zmiany w katalogach świadczeń w szpitalu mają polegać na podniesieniu wyceny punktowej procedur, wprowadzeniu nowych procedur oraz doprecyzowaniu opisów wybranych procedur, tak żeby Fundusz mógł się precyzyjnie rozliczać z daną placówką medyczną. Nie zmieni się jednak traktowanie poszczególnych typów szpitali – tak samo będą rozliczane szpitale kliniczne, jak i małe szpitale powiatowe. Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowych możliwości udzielania świadczeń w lecznictwie szpitalnym. Zgodnie
z tym szereg procedur wysokospecjalistycznych będzie mogło być wykonywanych w tzw. trybie ambulatoryjnym przyszpitalnym, czyli bez konieczności
przebywania w szpitalu.
Prezes NFZ podkreśla, że zmiany w zasadach kontraktowania mają na celu przede wszystkim eliminację anomalii dotyczących rozliczeń ze świadczeniodawcami. Ü

Ewelina WOŁOSKA

Archiwum