23 listopada 2004

O szkoleniu ustawicznym

W dn. 7 października br. minister zdrowia podpisał rozporządzenie o doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów, a tym samym obowiązek ten otrzymał sankcję prawną.
Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę
(nr 3803/IV NRL z 24 stycznia 2003 r.) dotyczącą określenia sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy dentystów. Jest w niej przewidziana także kontrola lekarzy w tym zakresie. Będzie ona polegała na sprawdzaniu liczby punktów edukacyjnych zgromadzonych przez lekarza w określonym czasie, zdobywanych m.in. za: uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych, zjazdach i sympozjach naukowych, publikację artykułów, zdobywanie specjalizacji.
Nasza uczelnia, chcąc ułatwić Kolegom wywiązywanie się z obowiązku doskonalenia zawodowego, zorganizowała cykl konferencji w zakresie kształcenia ustawicznego, zapoczątkowanych w październiku br. Ich program po raz kolejny przedstawiamy w „Pulsie”.
ORL w Warszawie po dokładnej analizie programu kursów i składu wykładowców podjęła decyzję, że za uczestnictwo w każdej konferencji będzie przyznawała aż 15 punktów.
Kursy są tak pomyślane, aby mogli z nich korzystać zarówno lekarze pracujący w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w małych ośrodkach, jak i lekarze kliniczni. Zawierają doniesienia o postępie medycyny w każdej dziedzinie. Nie jest to zadanie łatwe, ale sadząc po zainteresowaniu tematami pierwszych konferencji i dyskusjach w ich trakcie, udało się nam je wykonać. Przy projektowaniu programu kursów na przyszły rok będziemy uwzględniać zagadnienia szczególnie interesujące kolegów, np. udzielanie pierwszej pomocy.
Wykładowcami są lekarze z różnych stołecznych placówek, m.in.
z warszawskiej AM, oraz wybitni specjaliści z innych ośrodków w kraju.
Kursy organizowane są dla lekarzy Mazowsza, ale koledzy z innych województw będą również mile widziani. Wkrótce rozpoczynają się kursy dla lekarzy dentystów.

Wojciech NOSZCZYK,
dziekan Wydziału Kształcenia Podyplomowego
AM w Warszawie

Archiwum