6 listopada 2004

ORL w sprawie finansowania placówek służby zdrowia na Mazowszu

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie na posiedzeniu w dniu 24 września 2004 r. zapoznała się z opracowaną przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia „Analizą ochrony zdrowia w województwie mazowieckim” i ocenami płynącymi z debaty Rady Społecznej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Okręgowa Rada Lekarska wyraziła niepokój wynikający z generalnej diagnozy wskazującej na dramatyczny stan środków finansowych będących w dyspozycji Mazowieckiego Oddziału NFZ, a co za tym idzie – niemożność zapłaty placówkom służby zdrowia za wykonane przez nie usługi medyczne.
Okręgowa Rada Lekarska, z upoważnienia i w imieniu lekarzy pracujących w placówkach medycznych na terenie województwa mazowieckiego, w trosce o leczonych przez nich pacjentów, zwróci się z apelem do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o uwzględnienie finansowych potrzeb mazowieckiej służby zdrowia przy podpisywaniu kontraktów na rok 2005. Mazowsze nie chce szczególnego traktowania, lecz jedynie przydziału środków, które są adekwatne do ilości i zakresu realizowanych świadczeń. Ü

Archiwum