17 listopada 2004

Spółka niekonieczna

Rząd zadecydował, że zakłady opieki zdrowotnej, które chcą zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa przede wszystkim na spłatę zobowiązań z tytułu tzw. ustawy 203, nie będą musiały obowiązkowo przekształcać się w spółki użyteczności publicznej.

Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji ZOZ-ów, która umożliwi udzielanie zadłużonym szpitalom pożyczek z budżetu państwa. Pożyczki miałyby być przeznaczone w pierwszej kolejności na pokrycie zobowiązań z tytułu tzw. ustawy 203, dotyczącej podwyżek płac dla personelu medycznego. W przyszłorocznym budżecie państwa zaplanowano na ten cel 2,2 mld zł. Warunkiem udzielenia pożyczki jest rozpoczęcie przez placówkę procesu restrukturyzacji.

Do ostatniej chwili trwały dyskusje, czy przekształcanie szpitali w spółki użyteczności publicznej powinno być obowiązkowe, czy dobrowolne.
Zdecydowanie przeciwny obligatoryjności był minister Marek Balicki, którego zdaniem mogłoby to doprowadzić do katastrofy publicznego systemu opieki zdrowotnej i zachwiania bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Popierał go samorząd lekarski. Według przewodniczącego ORL w Warszawie Andrzeja Włodarczyka, „taki pomysł spowodowałby szybką likwidację wielu szpitali i tragedię pacjentów”. Odmiennego zdania był wicepremier Jerzy Hausner. Według niego, udzielenie ZOZ-owi pożyczki bez obowiązku przekształcenia w spółkę doprowadziłoby do kolejnego bezwarunkowego oddłużenia szpitali. Zdaniem ministra Balickiego, projekt autopoprawki przygotowanej przez resort zdrowia nie ma nic wspólnego z bezwarunkowym oddłużeniem szpitali. ZOZ-y, żeby uzyskać pożyczkę, muszą rozpocząć proces restrukturyzacji.

Ostatecznie rząd podjął decyzję, że przekształcenie się szpitala w spółkę będzie samodzielną decyzją danej placówki. Autopoprawka trafi do Sejmu. Ü

woł

Archiwum