5 listopada 2004

Z Mazowsza

Zbiórka na szpital

Otwocki ZP ZOZ jest w tak trudnej sytuacji materialnej, że ogłosił zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców miasta.

Ty także możesz być pacjentem Batorego. Nie czekaj do jutra. Pomóż mu już dziś. Rozpoczęła się wielka zbiórka pieniędzy na szpital przy ul. Batorego. Nasza placówka nie może dłużej czekać na reformę służby zdrowia. Wprowadzane dotychczas zmiany ustawowe i organizacyjne negatywnie wpływały na jej sytuację finansową. Dziś pozostał tylko apel do każdego z nas, aby wziąć sprawy we własne ręce, bo jutro może być już za późno – czytamy w apelu wystosowanym do mieszkańców. Polski Czerwony Krzyż udostępnił otwockiej placówce swój numer konta, na które można wpłacać pieniądze.

50-lecie Zagórza

11 września br. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
w Zagórzu obchodziło 50-lecie istnienia.

Dyrektor Centrum Maria Wilczyńska nagrodziła wieloletnich pracowników ośrodka. Podczas uroczystości można było również kupić prace wykonane przez pacjentów oraz tomiki wierszy.
Historia placówki sięga początków XX wieku. Leon Chrzanowski wybudował wówczas na terenie Zagórza pensjonat świadczący usługi leczniczo-rekreacyjne dla środowiska artystycznego i twórczego Warszawy.
W 1939 r. zakupiło go Koło Przyjaciół Instytutu Higieny Psychicznej i przeznaczyło na sanatorium dla dzieci z nerwicami. W 1954 r. z Połczyna Zdroju przeniesiono do Zagórza ośrodek rehabilitacji dla dzieci dotkniętych chorobą Heine-Medina. Placówka prowadzi działalność od tego czasu aż do dziś.

Unijne pieniądze dla szpitali

Zarząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu br. dokonał wyboru 8 projektów dotyczących inwestycji w ochronie zdrowia na poziomie regionalnym, które będą finansowane
z funduszy strukturalnych. Planowane inwestycje otrzymają wsparcie w wysokości ok. 31 mln zł – podały władze województwa mazowieckiego.


W latach 2004-2006 z funduszy strukturalnych na ochronę zdrowia zagwarantowano ok. 175 mln zł.
O dofinansowanie inwestycji mogą się ubiegać: szpitale wojewódzkie, powiatowe, kliniczne, instytuty naukowe, ZOZ-y, niepubliczne zakłady opieki medycznej oraz stowarzyszenia działające na rzecz ochrony zdrowia. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego złożono, w I i II turze, 162 wnioski dotyczące ochrony zdrowia – o łącznej wartości ok. 806 mln zł. Z terenu Warszawy wpłynęło ich 81 – o wartości ok. 646 mln zł.
Zarząd Województwa wybrał 8 najlepszych projektów placówek służby zdrowia, które mają zasięg regionalny. Pozytywną ocenę uzyskało 6 projektów warszawskich szpitali, które z funduszy strukturalnych otrzymają dofinansowanie w wysokości 19,2 mln zł. Środki te otrzymają: Instytut Psychiatrii i Neurologii przy Sobieskiego – 3,975 mln zł na informatyzację i system komputerowy; Szpital Kolejowy
w Międzylesiu – 2,737 mln zł na budowę OIOM oraz 2,625 mln zł na angiograf wraz ze stołem operacyjnym; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc przy Płockiej – 1,968 mln zł na modernizację sal i zakup sprzętu medycznego; Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej – 1,604 mln zł na pracownię rtg.
i zakup aparatu rtg.; Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego „Meditrans”
– 6,3 mln zł na zakup karetek; Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – 3,6 mln zł na zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologicznego i utworzenie pracowni hemodynamicznej; Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 7,992 mln zł na poprawę jakości świadczeń medycznych w tej placówce.

Dramatyczna sytuacja w Ostrołęce

Ostrołęcki szpital nie dostanie kredytu na zaległe wypłaty dla pracowników – podała „Gazeta Współczesna”.


Równocześnie z powodu zaległości finansowych wobec wykonawców ograniczono do minimum prace związane z budową szpitala. Wszystko wskazuje na to, że i tak mocno okrojone środki na tę inwestycję trzeba będzie zwrócić stolicy.
Nie pomogło poparcie Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Rady Społecznej ostrołęckiego szpitala dla zaciągnięcia przez tę placówkę kredytu, w wysokości
2,5 mln zł, który miał pomóc
w spłaceniu części zaległości finansowych wynikających z realizacji „ustawy 203”. W wyznaczonym terminie żaden bank nie przystąpił do przetargu na udzielenie szpitalowi kredytu.
Zdaniem kierownictwa szpitala, trzeba zrobić wszystko, aby pracownicy wstrzymali się z wnoszeniem pozwów sądowych. Wyroki sądowe nakazujące wypłatę zaległych świadczeń spowodują, że w szpitalu pojawi się komornik. Na pieniądze czekają nie tylko pracownicy placówki, ale także firmy zaangażowane w budowę szpitala.

Tomograf w Wołominie

W Szpitalu Powiatowym w Wołominie we wrześniu br. otwarto Pracownię Tomografii Komputerowej.


Powstała ona dzięki ścisłej współpracy szpitala z prywatnym centrum medycznym. Finansowanie badań będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach, a chorego nie trzeba będzie transportować na tomografię do Warszawy.
Kupno tomografu wydawało się niemożliwe. Szpital wielokrotnie apelował do gmin o pomoc w zakupie sprzętu, bezskutecznie (wartość aparatu przy płatności ratalnej wynosi ok. 1,4 mln zł). Porozumienie
z centrum medycznym podpisano
w trosce o sprawne leczenie, oszczędność czasu i kosztów transportu. Ü

Kolumnę redaguje
Anna KACZMAREK

Archiwum