22 listopada 2004

Zakażenia układu oddechowego

Na VII spotkanie Szkoły Pneumonologii PTFP – poświęcone zakażeniom układu oddechowego – przybyło ponad 600 lekarzy różnych specjalności.

Pierwsza sesja dotyczyła diagnostyki zakażeń. Otworzył ją wykład prof. Rowińskiej-Zakrzewskiej, która mówiła, w jaki sposób organizm człowieka broni się przed zakażeniem. Następnie dr Semczuk z Zakładu Mikrobiologii Centrum Zdrowia Dziecka przedstawiła mikroorganizmy, które najczęściej wywołują zakażenia u ludzi. Szczególnie cenne były polskie dane epidemiologiczne, gdyż leczenie zakażeń układu oddechowego jest empiryczne i opiera się na znajomości patogenów wywołujących zakażenia na danym terenie. Wykład dotyczący zasad diagnostyki mikrobiologicznej wygłosił dr Dworniczak, klinicysta i mikrobiolog z Akademii Medycznej w Zabrzu. Z kolei dr Pawłowski, reprezentujący Instytut Gruźlicy, przedstawił zmiany radiologiczne w zakażeniach układu oddechowego. Sesję zakończył prof. Kukwa, laryngolog, który omówił zakażenia górnych dróg oddechowych.
Następną sesję poświęcono zapaleniom płuc. Prof. Jan Kuś omówił domowe zapalenia płuc, a prof. Kozielski z AM w Zabrzu – szpitalne zapalenia płuc. Przedstawione przez obu profesorów spójne zasady postępowania w zapaleniach płuc, niestety nie zawsze są stosowane w polskich realiach. Następnie dr Rafał Krenke z warszawskiej Akademii Medycznej omówił problem atypowych zapaleń płuc. Na spotkaniach Szkoły Pneumonologii najwięcej wykładów wygłosiła prof. Rowińska-Zakrzewska. Tym razem omówiła zakażenia układu oddechowego w stanach zmniejszonej odporności.
Kolejna sesja rozpoczęła się uroczystym powitaniem honorowego gościa VII Szkoły Pneumonologii PTFP – prof. Lidii Brydak, kierującej Ośrodkiem Grypy przy PZH. W wykładzie na temat wirusowych zakażeń układu oddechowego prof. Brydak wiele miejsca poświęciła grypie. O nowych, groźnych zagrożeniach mówił prof. Płusa z Wojskowego Instytutu Medycznego. Jego zdaniem, bioterroryzm powinien wzbudzać większe zainteresowanie lekarzy. Patogeny wykorzystywane do produkcji broni biologicznej powodują rzadko już dziś spotykane choroby, dlatego nie mamy doświadczenia w ich rozpoznawaniu i leczeniu. Dwa kolejne wystąpienia dotyczyły rzadko spotykanych czynników etiologicznych zapaleń płuc, a przez to sprawiających duże trudności diagnostyczne. Dr Kajfasz z Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych warszawskiej Akademii omówił pasożyty wywołujące zmiany w układzie oddechowym, dr Wierzbicka zaś – zakażenia grzybicze w płucach.
W czasie ostatniej sesji skupiono się na aspektach terapeutycznych. Wykład prof. Małafieja z Centrum Zdrowia Matki Polki dotyczył perspektyw zastosowania nowych antybiotyków w zwalczaniu zakażeń. Z kolei prof. Górecka omówiła ważny w praktyce klinicznej problem leczenia zakażeń układu oddechowego u chorych na POChP. Zasady antybiotykoterapii w ciężkich zakażeniach układu oddechowego chorych na immunosupresję w oddziałach intensywnej opieki medycznej były przedmiotem wykładu doc. Meszaros z warszawskiej Akademii Medycznej, która na co dzień opiekuje się chorymi w ciężkim stanie. Udzieliła wskazówek, jak postępować przy szczególnie trudnych zakażeniach. Dr Jezierska z Instytutu Gruźlicy przypomniała lekarzom o problemie antybiotykooporności bakterii. W dużej mierze wynika ona z bezpośrednich lub pośrednich błędów lekarzy. Referentka zwróciła m.in. uwagę na mechanizmy, które wykorzystują bakterie w obronie przed antybiotykami. Ü

Tadeusz Maria ZIELONKA
przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTFP

Archiwum